Přijímací řízení

AKTUÁLNĚ:

 

Ředitelka SUPŠ Jihlava-Helenín vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obor Objekt a prostor. 

Termín odevzdání přihlášek je do 24. května 2024 (včetně)

Přihlásit se mohou uchazeči:

  • uchazeči, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení
  • uchazeči, kteří se do 1. kola přijímacího řízení nehlásili
  • uchazeči, kteří se vzdají svého přijetí v 1. kole přijímacího řízení do 21. 5. 2024

Přihlášky ke studiu

Nové vzory přihlášek ke vzdělávání

MŠMT vydalo nové vzory přihlášek ke vzdělávání ve střední škole. Formuláře přihlášek pro jednotlivé formy vzdělávání najdete v příloze (PDF nebo XLS). Doporučujeme přihlášku vytisknout na jeden list.

Ke stažení