Malba a ilustrace

82-41-M/01 Užitá malba

Název ŠVP
Malba a ilustrace
Kód a název oboru vzdělání
82-41-M/01  Užitá malba
Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání
Čtyřleté denní
Způsob ukončení vzdělání
Maturitní zkouška
Platnost
1. září 2010 počínaje 1. ročníkem


Předností oboru Malba a ilustrace je kombinace volného a užitého umění. Studenti si během čtyř let osvojí klasické malířské techniky, od akvarelu, přes olejomalbu, temperu, akryl, až po techniky monumentální tvorby, jakými jsou mozaika, štukolustro nebo freska. Zvládnutí kreslířských a grafických technik stejně jako práce v grafických programech vytváří pestré předpoklady pro tvorbu autorských knih a ilustrací. Po dobu celých čtyř let klademe také velký důraz na studium lidské figury. Současný výtvarný projev je nesen výraznou intermedialitou. Také u nás studenti v rámci volných zadání nezřídka sáhnou po médiu fotografie, videa nebo instalace, využívají konceptuální a performativní strategie, čímž neprotiřečí názvu oboru, ale jasně dokládají kontakt s živým uměním.


Uplatnění absolventů

Naši studenti se uplatní jako knižní ilustrátoři, grafici, malíři divadelních kulis, taktéž jako tvůrci kreativních nápadů v oblasti grafického designu, např. v reklamních agenturách či knižních nakladatelstvích. Dosažené vzdělání umožňuje spolupráci s architekty při návrzích malby pro interiér a exteriér v různých, i ne výhradně malířských technikách.


Painting and Illustration

The merit of this study field is the combination of Fine art and Applied art. Over the course of four years, students get familiar with classic painting techniques – from aquarelle, oil on canvas, tempera, acryl, over to techniques of monumental creation such as mosaic, stucco lustro or fresco. Students learn drawing and graphics techniques and they also acquire skills with graphics software, which is a prerequisite for creating their own books and illustrations. There is a great emphasis, during the whole four years, on studies of the human figure. Contemporary art is significantly affected by intermediality. When students are given open tasks, they quite commonly also choose the medium of photography, video or installation, use conceptual and performative strategies which underline a contact with the live art.


Kdo u nás učí