Zavolíme!

Grafika a média

Spolupráce na projektu Zavolíme!

Zavolíme! je unikátní koncept předvolebních debat od studentů pro studenty, na kterém jsme se měli možnost podílet. Hlavním cílem tohoto projektu je snaha o zvýšení volební účasti mladých lidí, rozvoj jejich zájmu o veřejné dění a společenskou odpovědnost a v neposlední řadě propojování formálního a neformálního vzdělávání.  Soustředí se na témata mladé generace. Jedním z klíčových prvků projektu je také jeho vizuální identita, logo a grafika, která tvoří originální vzhled celého projektu.

Tým GRAM:
Studenti ateliéru Grafika a média vytvořili celkem 16 originálních návrhů loga a vizuální identity. Vybraná vizuální identita projektu je od studentky Lindy Vařílkové, studentky 3. ročníku. V rámci projektu ZAVOLÍME! jsme se snažili co nejvíce zaměřit na cílovou skupinu mladých lidí, kteří převážně komunikují prostřednictvím sociálních sítí, jako je Instagram a TikTok. Samotné logo je minimalistické, postavené na typografii, ale zároveň je velmi hravé. Tato hravost je nejvíce patrná v doplňkových vizuálních prvcích, jako jsou „abstraktní linie“, které jsou inspirované mapou Evropské unie a efektivně tak doplňují fotografie kandidátů. Celý vizuál se odráží na webu Zavolíme.cz a bude klíčovou součástí celé vizuální kampaně.

Spolupráce na projektu Zavolíme! byla pro náš ateliér velice atraktivní, umožnila tak studentům promluvit do současného politického dění. Studenti měli možnost získat zkušenosti s celým procesem grafické tvorby. Spolupráce na vytváření vizuální identity pro tento projekt byla pro nás obohacující zkušenost. Jsme rádi, že jsme měli možnost se do celého projektu zapojit! VOLÍME!

 

O novém vizuálním stylu vyšel také článek a reportáž:

článek: Marketing a média (Publikováno dne: 24. 4. 2024)

reportáž: TN.cz (Publikováno dne: 26. 4. 2024, 10:30)

reakce: Czechcloud (Publikováno dne: 27. 4. 2024)

nový web: www.zavolime.cz

Publikováno: 23.3.2024