Nové logo pro ZUŠ Jihlava

Grafika a média

Spolupráce se Základní uměleckou školou Jihlava.

Na našem ateliéru Grafika a média vzniklo nové logo Zaklaní umělecké školy Jihlava,  ZUŠ Jihlava, ZUŠ 100. Sto let od svého vzniku si letos připomene Základní umělecká škola (ZUŠ) Jihlava. Velkolepé oslavy se budou prolínat celým školním rokem 2024/2025. V hlavním programu oslavy nabídnou devět mimořádných akcí od září do června. Jedním z klíčových prvků oslav narozenin je také jeho vizuální identita, nové logo a doprovodná grafika na plakátech.

Tým GRAM:
Studenti, třetího a čtvrtého ročníku, ateliéru Grafika a média vytvořili celkem 20 originálních návrhů loga a plakátů ke stému výročí založení Základní umělecké školy Jihlava. Výherkyní a autorkou nového loga je studentka čtvrtého ročníku Markéta Marková. Logo ZUŠ je tvořeno linkou, která pro každý obor představuje svůj vlastní pohyb. Motiv akcentuje všechny čtyři obory školy, tedy hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Malování štětcem, tanec, pohyb, gesto, symbolizuje melodii v hudbě, pohyb dirigenta atd. Barevnost se prolíná s barevností hudebního sálu školy, zároveň symbolizuje mládí a nadšení. Samotné logo je minimalistické, postavené na typografii a jednoduchém piktogramu, ale zároveň je velmi hravé. Tato hravost je patrná i v doplňkových vizuálních prvcích, jako je hra s abstraktní linií na plakátech. Elegantní jednoduché řešení loga lze využít v tiskové podobě pro různé druhy fyzických propagačních materiálů (merkantilní tiskoviny, reklamní předměty), ale slouží také pro použití v digitální podobě, základní zákonitosti použití loga jsou definované v grafickém manuálu.

Spolupráce na tvorbě nového loga se ZUŠ Jihlava, byla pro náš ateliér obohacující. Studenti měli možnost získat zkušenosti s celým procesem grafické tvorby. Na samotném projektu nás velice těší to, že se propojily dvě významné umělecké školy v kraji Vysočina a řada současných studentů SUPŠ Jihlava-Helenín si mohla vyzkoušet vytvořit logo své minulé školy. Jsme rádi, že jsme měli možnost se do tvorby nového loga zapojit.

ZUŠ představilo plán oslav a nové logo. (Publikováno dne: 15. 4. 2024)
článek: ZUŠ 100 let 

ZUŠ odprezentovalo nové logo ve svém videu. (Publikováno dne: 17. 5. 2024)
YT video: ZUŠ 100 let

Publikováno: 6.5.2024