2.kolo přijímacích zkoušek

Ředitelka SUPŠ Jihlava-Helenín vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obor Objekt a prostor. 

Termín odevzdání přihlášek je do 24. května 2024 (včetně)

Přihlásit se mohou uchazeči:

  • uchazeči, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení
  • uchazeči, kteří se do 1. kola přijímacího řízení nehlásili
  • uchazeči, kteří se vzdají svého přijetí v 1. kole přijímacího řízení do 21. 5. 2024
Publikováno: 20.5.2024