GDPR

Pověřencem pro SUPŠ Jihlava-Helenín, Hálkova 42 je Vladěna Matulová, tel. 567 584 121 , e-mail matulova@helenin.cz

Záznamy o činnostech zpracování - žáci
Záznamy o činnostech zpracování - žáci
Záznamy o činnostech zpracování - zaměstnanci
Záznamy o činnostech zpracování - zaměstnanci