Arts management

Podání přihlášek do 1. března 2019

Jednotné přijímací zkoušky:

1. termín 12. dubna 2019
2. termín 15. dubna 2019