Konzultace domácích prací k talentovým zkouškám

 

Vážení zájemci o studium na Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín.

Připomínáme, že přihlášky na umělecké obory musíte podat do konce listopadu 2020, talentové zkoušky se konají 5. a 6. ledna 2021.

Vzhledem k tomu, že jsme nemohli uskutečnit talentové zkoušky „nanečisto“ a v současné době to nevypadá, že by se akce mohla konat, nabízíme pomoc všem zájemcům o studium uměleckých oborů na naší škole jiným způsobem.

Připomínáme, že důležitou součástí talentových zkoušek je předložení domácích prací, spojené s pohovorem. Nabízíme vám možnost konzultace. Naši odborní učitelé vám zkontrolují vaše portfolio domácích prací včetně prací, které byste dělali na talentových zkouškách ,, nanečisto“. Budete-li mít zájem, vypracujte tři zadání – portrét, zátiší a židli s drapérií. Portrét by měl být podle živého modelu v životní velikosti (měkká tužka, rudka nebo uhel), formát A1, pokud použijete balicí papír, kreslete na hrubší stranu. Zachyťte nejen hlavu, ale také krk a část ramen. Zátiší ve formátu A2 (malba temperou) by mělo obsahovat jeden kulatý předmět (např. pomeranč), předmět ve tvaru kvádru (např. krabice od bot) a větší čajový hrnek (bez zdobení). Zde je důležité umístění do formátu, proporce jednotlivých předmětů, míchání barev a také zpracování pozadí. Poslední věc, kterou musíte vypracovávat k talentovým zkouškám, je židle s drapérií.  Zadání práce je již nyní zveřejněno na webových stránkách školy, jedná se o kresbu uhlem nebo měkkou tužkou na formát A1 (841 mm × 594 mm).

Práce vám zhodnotíme, když:

-  je necháte v deskách na sekretariátu ve škole a do desek napíšete své jméno, e-mailovou adresu a obor(y), na které se k nám hlásíte. Práce je třeba odevzdat do pondělí 23. 11. 2020 do 13.00 hodin. Do 30. 11. 2020 dostanete e-mailem zprávu a práce si opět budete moci na sekretariátě vyzvednout.

-  je vyfotíte a pošlete na adresu svobodova@helenin.cz buď přímo, nebo přes www.uschovna.cz. Nezapomeňte připojit jméno a obor(y), na které se hlásíte. Práce je třeba odevzdat do pondělí 23. 11. 2020 do 13.00 hodin.  Do 30. 11.  2020 dostanete e-mailem zprávu.

Doporučení, co ještě do portfolia dát:

-  různě zaměřené studijní kresby a malby (studie zátiší, pohybové studie, kresba s perspektivou,…)

-  vlastní tvorba (ilustrace, komiks, fotografie, video, koláže, grafické techniky, prostorové práce,…)

-  vždy je dobré alespoň část výběru domácích prací zaměřit na zvolené obor(y)

Doporučení, co do portfolia nedávat:

-  věci obkreslené z internetu, fotografií, časopisů,…

-  práce zničené nebo pomačkané.

V případě, že nestihnete zátiší, portrét nebo židli s drapérií do 23. 11. 2020 zpracovat, můžete portfolio odevzdat bez těchto prací. Nedostanete ale zpětnou vazbu, v čem se v těchto pracích zlepšit do přijímacích zkoušek. Upozorňujeme vás, že může dojít ke změně talentových zkoušek, a to z důvodu současné pandemie. V případě, že by některá část talentových zkoušek odpadla, může se portrét hlavy nebo zátiší stát povinnou součástí vašeho portfolia. Informaci o této změně byste dostali v prosinci.

Pro inspiraci ukázka fotografií vybraných prací z loňských talentových zkoušek a odkazy na veřejná videa, která vám také mohou pomoci.

Dostupné z: https://youtu.be/mssariKQRuM

Dostupné z: https://youtu.be/cdSzAOgSuew

Dostupné z: https://youtu.be/c0PckFBYosIUkázka prací z talentových zkoušek 2020 v galerii.