Design oděvu a módních doplňků

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Název ŠVP
Design oděvu a módních doplňků
Kód a název oboru vzdělání
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání
Čtyřleté denní
Způsob ukončení vzdělání
Maturitní zkouška
Platnost
1. září 2016 počínaje 1. ročníkem


Umělecký obor se nově profiluje zaměřením nejen na oděv, ale také na celou škálu módních doplňků. Velký důraz je kladen na kreativní přístup studentů a rozvoj jejich praktických dovedností v souladu se současnými trendy a respektem k tradici. Výrazným znakem oboru je výuka výtvarných předmětů – navrhování, figurálního kreslení a výtvarné přípravy, dále pak seznámení s historií oděvu. V portfoliu předmětů se nově objeví módní fotografie, která se věnuje základům zhotovení fotografie modelů a doplňků a jejich úpravě pro potřeby autorských prezentací, webových stránek a časopisů. Během studia se snažíme studenty vést  k vytvoření vlastního výtvarného názoru, podporujeme je v hledání a prosazování originálních a netypických řešení. To vše se odvíjí od kvalitní řemeslné průpravy, schopnosti pracovat v týmu i samostatně řešit zadané úkoly. Studenti se aktivně zapojují do chodu celého ateliéru, hledají inspirační zdroje, nová témata. Učí se formulovat a obhajovat zvolená řešení a realizace. Podporujeme rovněž spolupráci s oděvními a textilními firmami, kdy se studenti v rámci praxe seznámí s přípravou výroby oděvů a textilních materiálů. Za dobu trvání ateliéru se vytvořil stabilní tým pedagogů-výtvarníků, podpořený zkušenými učiteli odborných předmětů, kteří studentům předávají své dovednosti z praxe a vedou je ke kreativnímu vyjádření vlastní vize, jež staví na kvalitním řemeslném zpracování jednotlivých návrhů a tuto tradici stále posouvá dál.

http://www.nuv.cz/p-kap/tandem-pedagozky-a-modnich-navrharek

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se uplatní jako samostatní návrháři, dále pak v oděvních firmách na pozici konstruktérů, technologů nebo při realizaci historických a scénických kostýmů pro divadlo, film a televizi. Mnozí se již prezentují vlastní úspěšnou značkou na českém i zahraničním trhu. V návaznosti na tento obor je možné pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách uměleckého zaměření.