Design a vizuální komunikace

82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba

Název ŠVP
Design a vizuální komunikace
Kód a název oboru vzdělání
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání
Čtyřleté denní
Způsob ukončení vzdělání
Maturitní zkouška
Platnost
1. září 2010 počínaje 1. ročníkem


Ateliér má široký rozsah od grafického a produktového designu až k prostorovým řešením v architektuře. Preferujeme individuální přístup. Pro každého studenta tedy vytváříme speciální program a témata tak, abychom mu vyšli maximálně vstříc a vyhověli jeho předpokladům pro budoucí studium. Během čtyř let se snažíme studenty seznámit s technologiemi zpracování materiálu (papír, textil, sklo, plast, dřevo, kov, keramika) i s novými médii, aby ve vyšších ročnících měli dostatečné řemeslné zázemí pro realizaci svých návrhů v oblasti produktového, grafického, interiérového designu a architektury. Vytváříme prostředí vhodné pro ty, kteří se chtějí profilovat během studia na střední škole. V rámci výuky studenti navrhují a pak realizují různá témata: jednotný vizuální styl firmy (logo, plakát, leták, katalog), reklamní předmět (potisk triček, tašek atd.), produktový a obalový design, socha nebo architektonické projekty do veřejného prostoru. Témata řeší v návrzích, kresbě, 3D vizualizacích a prostorových modelech. Ateliér má k dispozici vynikající zázemí – kromě výborně vybavených ateliérů, dílen a modeláren disponujeme počítačovou učebnou s novými 2D i 3D programy (Adobe Photoshop CS5, Illustrator CS5, InDesign CS5, Rhinoceros, AutoCAD), využíváme velkoformátový vyřezávací plotter pro vyřezávání samolepicích fólií, sítotiskovou dílnu s osvitem, velkoformátovou tiskárnu a velkoformátový scanner. Žáci jsou po dobu studia vedeni ke kreativnímu myšlení a invenci, která bude jistě velkým přínosem pro jejich budoucí zaměstnání v designových a grafických studiích.


Uplatnění absolventů

Studenti jsou po dobu studia vedeni ke kreativnímu myšlení a invenci, která bude jistě velkým přínosem pro jejich budoucí zaměstnání v designových a grafických studiích. Mohou také studovat na vysokých školách zaměřených na umění a design.