Design a vizuální komunikace

82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba

Název ŠVP
Design a vizuální komunikace
Kód a název oboru vzdělání
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání
Čtyřleté denní
Způsob ukončení vzdělání
Maturitní zkouška
Platnost
1. září 2010 počínaje 1. ročníkem


Obor Design a vizuální komunikace má široký rozsah od prostorové tvorby, produktového designu, sochařských intervencí až k řešením v architektuře a veřejném prostoru. Reaguje na současné dění v oblastech designu i umění. Klademe důraz na individuální přístup a rozvoj kreativity každého studenta. Během čtyř let seznámíme žáky s technologiemi zpracování materiálu (papír, sklo, plast, dřevo, kov, keramika) i s novými médii, aby ve vyšších ročnících měli dostatečné zkušenosti pro realizaci svých návrhů v oblasti prostorové tvorby, produktového designu a architektury. Žáci se mohou specializovat na práci v 3D programech a tvorbu vizualizací, ale i na klasické výtvarné techniky jako je modelování nebo odlévání.

Vytváříme prostředí vhodné pro ty, kteří se chtějí profilovat během studia na střední škole. Obor disponuje perfektním vybavením v podobě 2D i 3D programů (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Blender, Rhinoceros), 3D tiskárnami, CNC frézkou, ohýbačkou na plasty i zázemím pro tvorbu v dílně či modelárně. Žáci mohou také využívat sítotiskovou dílnu s osvitem, velkoformátovou tiskárnu i velkoformátový scanner. Nevytváříme pouze artefakty, ale dbáme především na jejich vztah k prostředí.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou díky svému širokému zaměření dobře připraveni pro budoucí studium na vysokých školách nebo pro práci v grafických a designérských studiích i kulturních institucích. Z tohoto oboru se žáci mohou hlásit například do ateliérů designu, sochařství, grafiky, multimédií nebo environmentu.

Odkaz na web oboru 

Odkaz na Instagram oboru