Objekt a prostor (Design a vizuální komunikace)

82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba

Název ŠVP
Objekt a prostor (Design a vizuální komunikace)
Kód a název oboru vzdělání
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání
Čtyřleté denní
Způsob ukončení vzdělání
Maturitní zkouška
Platnost
1. září 2010 počínaje 1. ročníkem


Obor Objekt a prostor (Design a vizuální komunikace) má široký rozsah od prostorové tvorby, produktového designu, sochařských intervencí až k řešením v architektuře a veřejném prostoru. Reaguje na současné dění v oblastech designu i umění. Klademe důraz na individuální přístup a rozvoj kreativity každého studenta. Během čtyř let seznámíme žáky s technologiemi zpracování materiálu (papír, sklo, plast, dřevo, kov, keramika) i s novými médii, aby ve vyšších ročnících měli dostatečné zkušenosti pro realizaci svých návrhů v oblasti prostorové tvorby, produktového designu a architektury. Žáci se mohou specializovat na práci v 3D programech a tvorbu vizualizací, ale i na klasické výtvarné techniky jako je modelování nebo odlévání.

Vytváříme prostředí vhodné pro ty, kteří se chtějí profilovat během studia na střední škole. Obor disponuje perfektním vybavením v podobě 2D i 3D programů (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Blender, Rhinoceros), 3D tiskárnami, CNC frézkou, 3D scannerem, brýlemi a moduly pro virtuální realitu, ohýbačkou na plasty i zázemím pro tvorbu v dílně či modelárně. Žáci mohou také využívat sítotiskovou dílnu s osvitem, velkoformátovou tiskárnu i velkoformátový scanner. Nevytváříme pouze artefakty, ale dbáme především na jejich vztah k prostředí.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou díky svému širokému zaměření dobře připraveni pro budoucí studium na vysokých školách nebo pro práci v grafických a designérských studiích i kulturních institucích. Z tohoto oboru se žáci mohou hlásit například do ateliérů designu, sochařství, grafiky, multimédií nebo environmentu.


Object and Space (Design and Visual Communication)

This study field has a wide focus – from spatial creation, product design, and sculpting, all the way to architecture and public space. It always reacts to contemporary trends in design and art. We emphasize individual approach to each student and development of their creativity. During the course of this study program, students get familiar with various types of materials (paper, glass, plastic, wood, metal, ceramics) and also new media. This allows students to realize their own projects of space creation, product design and architecture in later years of their studies. Students can specialize in working in 3D software to visualize designs, but they can also specialize in other techniques such as modeling or casting. 

We create environment for people who want to gain practical skills during their studies. The program is well equipped with 2D and 3D software (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Blender, Rhinoceros), 3D printers, 3Dscanner, VR, CNC machine, plastic bender and of course space where students can work on their creations. Students can also use screen printing, large-format printer and large-format scanner. We do not create just artifacts,we pay attention to their connection to the environment.

Kdo u nás učí

Odkaz na web oboru 

Odkaz na Instagram oboru