MgA. Jaroslav Grodl

obor / Malba a ilustrace

předmět / Ateliérová tvorba

Působí pod pseudonymy Pure Beauty a Huck Finn. Malíř, grafik, ilustrátor. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (2003–2009), studoval v ateliérech Jiřího Sopka, Vladimíra Kokolii a absolvoval stáž na mnichovské akademii u Jerryho Zeniuka (2007). V letech 2016 a 2022 byl na rezidenčních pobytech ve Francii a v Německu. Věnuje se zejména figurální malbě, občasně pracuje v plenéru. Společně s Matějem Lipavským ilustroval komiksový román Chyba (Lipnik, 2011). Příležitostně se zabývá též grafickým designem, kurátorskou činností a publicistikou.

 

MgA. Jana Juřenová

obor / Malba a ilustrace / Grafika a média / Design interiéru a bytových doplňků

předmět / Ateliérová tvorba, Ateliérová praxe, Technologie, Počítačová grafika

Studovala na Ostravské univerzitě Fakulty umění pod vedením Daniela Balabána. Věnuje se malbě, kde demonstruje vizi ideálního dispozičního či tvarového řešení. To vše propojuje s digitálním prostředím do nového virtuálního prostoru, který nabízí nekonečné možnosti konfigurací. Dosažené znalosti grafiky uplatňovala v oblasti digitálního marketingu. Nabyté zkušenosti šíří mezi mladou generaci a svou pedagogickou činnost si oživuje podílením se na mezinárodních projektech.


Mgr. MgA. Petr Kovář Ph.D.

obor / Malba a ilustrace

předmět / Ateliérová tvorba, Technologie, Výtvarná příprava, Dějiny výtvarné kultury

Učí, píše a příležitostně vystavuje, častěji ale jako kurátor práce jiných umělkyň a umělců. Studoval v ateliéru Environment u Vladimíra Merty a Mariana Pally na brněnské Fakultě výtvarných umění a na Katedře výtvarné výchovy na Masarykově univerzitě. V roce 2009 spoluzakládal Kulturní noviny jako první médium na družstevním principu a o dva roky později zase s jinými přáteli galerii OFF/FORMAT. K těmto dobrovolnickým projektům přibyl s životem na vsi spolek Roztoč kolektiv (2014), který prostřednictvím autorských divadelních her, hudebního festivalu Z kopce a jiných družných aktivit kriticky podporuje společenské dění. Je spoluautorem knih To bych zvládl taky a To je starý z plánované série dějin umění v komiksech.


Mgr. Zdeňka Kozlíková

všechny obory

předmět / Český jazyk, Dějiny výtvarné kultury, Figurální kresba, Projektový management

Vystudovala pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor výtvarná výchova a český jazyk pro SŠ. V současné době vede obor Arts management. Opakovaně se zapojuje do projektu „Učíme se ze života pro život“, který nabízí využití nástrojů, jako např. brainstormingu nebo didaktické hry k aktivizaci studentů. V roce 2021 byla nominována na Učitele Vysočiny. Od r. 2013 spolupracovala se skupinami studentů s Muzeem Vysočiny na vytváření sobotních programů pro veřejnost nazvaných MUZEUM NA DLAŽBĚ. Pod jejím vedením vznikla také 2 hodinová představení PRVNÍ REPUBLIKA V JIHLAVĚ A SYNAGOGOU TO ZAČALO.

Odkazy na záznamy představení:

Jihlava za první republiky

A synagogou to začalo 


MgA. magister sztuki Jan Krotký

obor / Grafika a média / Objekt a prostor

předmět / Reklamní tvorba, Art media, Počítačová grafika, Seminář grafického designu

Jan Krotký prošel odborným školením v Jihlavě, Plzni, Ostravě a polských Katowicích. Patří do generace grafiků, která sleduje aktuální linii vývoje oboru. Po poměrně krátké periodě, kdy se věnoval klasickým technikám, se specializuje na počítačovou a herní grafiku. Zúčastnil se jako člen mezinárodního týmu na herním festivalu v Polsku.MgA. Helena Maňáková

obor / Grafika a média

předmět / Navrhování, Grafické techniky, Dějiny výtvarné kultury, Kresba

Vystudovala Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě, poté absolvovala ateliér Kresby a grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě. Věnuje se ilustraci a velkoformátové kresbě, nosným prvkem jejích kreseb je tvůrčí práce s figurální kompozicí. Tematicky se zaměřuje na existencionální okamžiky lidského života.


MgA. František Novák

obor / Malba a ilustrace

předmět / Ateliérová tvorba, Figurální kresba, Technologie

Dojel už i do Brna a do Prahy, vždy se ale vrátil do rodné Třeště. Zde staví rodinný betlém, hraje v divadelním souboru Třešťský průměr a v kapele Lajky. Řadu let pracuje jako sociální pracovník v Azylovém domě a sociální téma ho provází i v oblasti umění. Vystudoval Akademii výtvarných umění u profesora Vladimíra Kokolii, maluje, kreslí, dělá objekty. Je autorem figurálních kompozic, kterými zabydluje různé prostory.


MgA. Kateřina Nováková

obor / Design oděvu a módních doplňků

předměty / Praktická cvičení, Konstrukce oděvů, Modelování oděvů, Figurální kreslení

Je naší absolventkou, studovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně obor Design obuvi pod vedením Jany Buch, jeden rok zde pracovala jako asistentka vedoucího ateliéru. Při studiu jí zaujala práce s usní a dřevem. Příležitostně šije na zakázku, kromě oděvu ráda tvoří módní doplňky a hračky. V současné době se věnuje také volnočasové pedagogice, vede kurzy šití pro děti i dospělé.


Bc.Linda Reisová

všechny obory

předmět / Figurální kresba, Výtvarná příprava

Vystudovala Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě, poté pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor manažer výtvarné kultury. V současné době se věnuje přípravě žáků výtvarného oboru na ZUŠ Pelhřimov. Vede floristické workshopy pro veřejnost a vytváří instalace do veřejného prostoru.


MgA.Tereza Říčanová, Ph.D.

obor / Malba a ilustrace

předmět / Praktická cvičení

Narodila se v Praze, cestovala po Sibiři a pak přesídlila na statek na Vysočině. Věnuje se malbě na sklo, grafice, knižní ilustraci, plenérové malbě a kresbě, píše krátké verše, pořídila si krávu a vyrábí sýry, pořádá letní výtvarné workshopy, maluje s dětmi v MŠ Dubovice, hraje autorské divadlo a tančí svoji knihu. Studovala v Ateliéru ilustrace a grafiky na VŠUP v Praze u profesora Jiřího Šalamouna. V nakladatelství Baobab jí vyšlo několik autorských knížek: Kozí knížka, Vánoční knížka, Měsíček svítí, Velikonoční knížka, Noemova archa, To je Istanbul, Kráva Říčanová. Některé z titulů získaly nominace Magnesia Litera, nebo ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha roku. Nakladatelství Bylo nebylo jí vydalo autorské knihy Stosní a Pozdravy ze snové země, ilustrovala knihu Ida.


Mgr.A. Míla Svobodová

obor / Design oděvu a módních doplňků

předmět / Navrhování

Vystudovala ateliér Oděvního výtvarnictví na VŠ uměleckoprůmyslové v Praze, je absolventkou SPŠ textilní Brno. Pedagogické činnosti se věnuje 20 let, souběžně tvoří modely na zakázku, v poslední době především svatební a společenské šaty. Spolupracuje s oděvní značkou IMearth, která se zaměřuje na udržitelný design.

IMearth


Mgr. Vendula Šádová

všechny obory

předmět / Dějiny výtvarné kultury, Figurální kresba, Výtvarná příprava

Vystudovala pedagogickou fakultu MU v Brně, obor výtvarná výchova a ruský jazyk. Krátce učila na Gymnáziu Jihlava a jihlavské ZUŠ. Je absolventkou helenínské textilní průmyslovky a jejím zájmem jsou především různé textilní techniky. Zabývala se tvorbou oděvů, tašek a textilních hraček. Každý rok působí v textilní dílně v rámci akce Hračkobraní v Kamenici nad Lipou. V současné době se věnuje především tvorbě autorských textilních broží, v Praze vede workshopy jejich výroby. Zajímá se o recyklaci a upcyklaci textilu, příležitostně tvoří s dcerou textilní doplňky pod značkou Emmamamamu.


MgA. Aleš Šeliga

obor / Design oděvu a módních doplňků

předmět / Navrhování, Textilní materiály

Módní návrhář, designér, výtvarník, pedagog. Zakladatel studia alešbáry. Za dobu svého působení získal pevné místo na české módní a designérské scéně. Vedle designu se zabývá také výtvarnou činností a scénografií. Vystudoval magisterský obor Multimédia a design na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Absolvoval Workshopy Liběny Rochové: Tolerance materiálu I - IV, na Technické univerzitě v Liberci získal bakalářský titul v Textilním a oděvním návrhářství. Je nositel titulu Top Styl Designer, Dobrý design, dvakrát nominován na Czech Grand Design. Jeho tvorba byla prezentována v České televizi, Českém rozhlase, Městském divadle Brno, v titulech Dolce Vita, Mladá Fronta Dnes, Harper’s Bazaar, Elle, Reflex, Instinkt, Style, One, Luxury Magazine DE, CH…Tvorba Aleše Šeligy je ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea Praha, Moravské Galerii v Brně a v soukromých sbírkách


Mgr. Ivana Vičanová

všechny obory

předmět / Počítačová grafika, Modelování

Ivana Vičanová je grafička a pedagožka. Studovala na SUPŠ keramické v Bechyni, kde se věnovala práci s materiálem. Malbou a textilní tvorbou se pak zabývala při studiu na Pedagogické fakultě MU. Později ji zaujala virtuální tvorba v grafických programech 2D i 3D a její zhmotnění a přenos do praxe - tisk, 3D tisk, řezání na plotru, gravírování, řezání vodním paprskem a další. To je teď její hlavní zájem, i když se ráda vrací k původnímu modelování a výrobě forem. Mezi studiem a současností se věnovala různým pedagogickým a grafickým činnostem.


Mgr.A. Monika Vosyková

obor / Objekt a prostor / Design interiéru a bytových doplňků

předmět / Ateliérová praxe, Technologie, Modelování

Monika Vosyková je sochařka, sklářka a pedagožka. Studovala na SUPŠ v Brně v atelieru Sochařství. Dále absolvovala na VŠUP v Praze atelier Sklářského výtvarnictví. V rámci volné tvorby se zúčastnila více než sto výstav u nás i v zahraničí. Její díla jsou v soukromých i státních sbírkách, několik soch je ve veřejném prostoru, má realizace v interiéru i architektuře.
Specializuje se na design, sklo, sochy, intervence do prostoru, instalace, modelování a odlévání do sádry. 


Mgr. Pavlina Zarodňanská

obor / Objekt a prostor / Grafika a média

předmět / Ateliérová praxe, Modelování, Technologie

Původně scénografka, vystudovala SUPŠ a Difa JAMU v Brně. Absolvovala stáž v belgickém Gentu. Jako scénografka se spolupodílela na přípravě a realizaci autorských divadelních projektů a působila v divadlech v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Uherském Hradišti, Jihlavě a v ČT Brno.