Organizace školního roku

 

Organizace školního roku 2020/2021

Školní rok 2020 – 2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020, pravidelné vyučování podle rozvrhu hodin začne ve středu 2. září 2020.

Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

II. pololetí začne v pondělí 1. února 2021

II. pololetí skončí ve středu 30. června 2021

2.1  Časový přehled prázdnin

Podzimní :  čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30. října 2020

Vánoční :  od středy 23. 12. 2019 do neděle 3. 1. 2021

Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Pololetní :  pátek 29. ledna  2021

Jarní :  pondělí 1. února 2021 až neděle 7. února 2021

Velikonoční :  čtvrtek 1. dubna 2021

Hlavní :  od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021

Data vysvědčení :    za I. pololetí    30. ledna 2021

za II. pololetí    30. června 2021

2.2 Časový harmonogram porad

Pedagogické rady :  

zahajovací  26. srpna 2020 v 9:00 hod.

I. čtvrtletí  11. listopadu 2020 v 15:30 hod.

I. pololetí  20. ledna 2021 v 15:30 hod.

III. čtvrtletí  14. dubna 2021 v 15:30 hod.

II. pololetí  24. června 2021  ve 13:00 hod.

Porady třídních učitelů :  26. srpna 2020  ve 12:00 hod.

Časový plán školního roku

Maturitní zkoušky :  podzimní 2020

praktická  9. 9. 2020

ústní  11. září 2020 – 9:00 hod.

jarní termín  2021

podání přihlášek  1. prosince 2020

didaktické testy a písemná práce  2. 5. – 15. 5. 2021

profilová část maturitních zkoušek  od 17. 5. 2021

(bude upřesněno dle pokynů CERMATU)

Tělovýchovné kurzy :  sportovně turistický  termín bude upřesněn

lyžařský výcv. kurz  termín bude upřesněn

Schůzky s odbory:  prosinec 2020

Schůzky s rodiči :  individuálně sjednávat na pátek

pro celou školu  20. 11.  2020  13:00 – 16:00  hod. 

16. 4.  2021 13:00 – 16:00  hod.

Přijímací zkoušky : podání přihlášek umělecké obory do 30. 11. 2020

talentové zkoušky     

pro umělecký obor  5. a 6. ledna 2021

podání přihlášek pro neumělecké obory do 1. 3. 2021

 

Praxe žáků 2.a 3. ročníků :    17. května až 28. května  2021 

Den otevřených dveří :  2. a 3. října 2020

13. listopadu 2020

13. ledna 2021 

Talentovky nanečisto:    harmonogram bude upřesněn dle aktuální situace

Porada vedení školy:    každou středu v 9,00 hod.