Organizace školního roku

 

Školní rok 2019 – 2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019,

pravidelné vyučování podle rozvrhu hodin začne v úterý 3. září  2019.

Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

II. pololetí začne v pondělí 3. února 2020

II. pololetí skončí v úterý 30. června 2020

Časový přehled prázdnin

Podzimní :  úterý 29. října 2019 a středu 30. října 2019

Vánoční :  od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Pololetní :  pátek 31. ledna  2020

Jarní :  pondělí 9. března 2020 až neděle 15. března 2020

Velikonoční :  čtvrtek 9. dubna 2020

Hlavní :  od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020

Data vysvědčení:

za I. pololetí      30. ledna 2020

za II. pololetí     30. června 2020

Časový harmonogram porad:


zahajovací porada 27. srpna 2019 v 10:00

I. čtvrtletí 13. listopadu 2019 v 15:30 hod.

I. pololetí 22. ledna 2020 v 15:30 hod.

III. čtvrtletí 15. dubna 2020 v 15:30 hod.

II. pololetí 24. června 2020 ve 13:00 hod.

               

Porady třídních učitelů :  27. srpna 2019  ve 12:00 hod.

Porady předmětových komisí:  30. 8. 2019  v 8:00 hod.

Časový plán školního roku

Maturitní zkoušky : 

podzimní 2019 - praktická  10. 9. 2019, ústní  12. září 2019 – 8:00 hod.

jarní termín 2020  - podání přihlášek 1. prosince 2019

didaktické testy a písemná práce  2. 5. – 15. 5. 2020

profilová část maturitních zkoušek  od 18. 5. 2020 (bude upřesněno dle pokynů CERMATU)

Tělovýchovné kurzy :  sportovně turistický a lyžařský kurz -  termín bude upřesněn

Schůzky s rodiči :  individuálně sjednávat na pátek

pro celou školu  15. 11.  2019  13:00 – 16:00  hod. a 17. 4.  2020  13:00 – 16:00  hod.

     

Přijímací zkoušky : podání přihlášek umělecké obory do 30. 11. 2019

talentové zkoušky pro umělecký obor  7. a 8. ledna 2020

podání přihlášek pro neumělecké obory do 1. 3. 2020

      

Praxe žáků 2. a 3. ročníků :    18. května až 29. května  2020 

Den otevřených dveří :   4. a 5. 10. 2019; 8. 11. 2019; 15. 1. 2020

Talentovky nanečisto:    16. 11. 2019

Porada vedení školy:    každou středu v 9,00 hod.