Na základě rozhodnutí MŠMT byly zrušeny písemné maturitní zkoušky z ČJL a ANJ.