Jak se žilo v našem městě před sto lety? O čem si povídali lidé v kavárnách a hospodách? Jaká byla dobová móda, kam se chodilo sportovat, kam za zábavou či do kina, co vás mohlo potkat na ulici…… to vše a ještě mnohem víc     na pozadí politických událostí počínaje založením samostatné republiky až po události těsně před druhou světovou válkou vám přiblíží hraný dokument v podání studentů SUPŠ Jihlava-Helenín.

Na celém projektu s námi spolupracoval pan Zdeněk Geist, autor knihy Život za První republiky. Je spoluautorem textů a byl také přítomen na zkouškách divadelního představení. Cílem naším i samotných studentů bylo představit nejen známé události, ale především běžný život obyčejných lidí civilní a srozumitelnou formou a do řady akcí připomínajících 100. výročí založení republiky přispět vlastním pojetím. Naši snahu podpořil Magistrát města Jihlavy.

Je pro vás a především vaše žáky připraveno celkem deset divadelních představení v jihlavském DIODu, stačí si vybrat vhodný termín. Délka představení je cca 70 minut, vstupné je zdarma.