Školní řád

 

Školní řád

vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání.