ICT plán 2016-2018

·  Výuka výpočetní techniky a odborných předmětů na počítačích je zajišťována ve 4 učebnách s celkovým počtem pracovních stanic 68ks pro studenty + 4ks pro vyučující.

·  V učebnách je možnost monitoringu práce na studentských počítačích s možností blokace internetu, sociálních sítí a nastavení projektoru vyučujícího. Tento software má škola licencován formou ročního pronájmu.

·  Celkový počet aktuálně využívaných pracovních stanic ve škole je 145 ks.

·  Všechny stanice jsou připojeny do počítačové sítě a mají přístup k internetu a lokálním síťovým prostředkům

·  přístup do počítačů a zároveň do počítačové sítě je chráněn přihlašovacím jménem a heslem

·  všechny počítače v síti jsou vybaveny základní antivirovou ochranou firmy ESET Endpoint Antivirus s centrální správou

·  Na vybraných pracovních stanicích je využíván software, který z důvodu ověřování licence musí být připojen k lokálnímu ověřovacímu serveru. Na všech počítačích ve škole je pak nainstalován Microsoft Office Professional, který potřebuje ověření licencí z internetu. Nelze tedy v rámci školy provozovat pracovní stanice mimo počítačovou síť.

·  Místní počítačová síť (LAN) je tvořena čtyřmi switchy (48 portů 10/100/1000 Mbit/s + 2 porty optické).

·  Rychlost páteře sítě je tedy 1 Gbit/s a připojení koncových stanic je rychlostí 100 Mbit/s a 1000 Mbit/s v závislosti na rychlosti síťové kary koncového zařízení.

·  Propojení je tvořeno strukturovanou kabeláží kategorie 5, nově budovaná infrastruktura má použitou kabeláž kategorie 6.

·  Na půdu školy je optický propoj s hlavním switchem pro wifi AP. Tento switch je v plánu propojit s routerem a na samostatnou linku školy.