Aktuality

Vloženo 31. 12. 2021

PF 2022

 Přejeme všem šťastný nový rok!

Celý článek
Vloženo 13. 12. 2021

Organizace výuky při nařízené karanténě - školní rok 2021/2022

 

Celý článek
Vloženo 22. 11. 2021

Testování ve školách od 22. 11. 2021

 Testování ve školách od 22. 11. 2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování (ve školách) dětí v přípravných třídách, žáků v základních školách, středních školách a konzervatořích stanovuje následující: ·  Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu. ·  Pravidla pro testování zůstávají stále stejná, nadále se testování týká pouze přípravných tříd, základních, středních škol a konzervatoří. Uplatňuje se tedy i nadále manuál k testování: Aktualizovaném pokynu ke screeningovému testování (aktualizován k 19. 11. 2021). ·  Jedinou změnou je přesun režimu testování zaměstnanců škol již od 22. 11. pod obecný režim - popsáno v příloze. Informace k distribuci Ag testů k testování dětí a žáků pro období od 6. prosince 2021 budou rozeslány do školy následně, s dostatečným časovým předstihem.

Celý článek
Vloženo 19. 11. 2021

ON-LINE prohlídka školy

          

Celý článek
Vloženo 18. 11. 2021

Výstava s komentovanou prohlídkou

Rádi bychom Vás pozvali na společnou výstavu, která se koná 18.11. 2021, Masarykovo náměstí 21, Jihlava.Akce bude probíhat formou komentovaných prohlídek (vzhledem k členitosti terénu), které si můžete u nás zamluvit nebo prostě přijít.Komentované prohlídky budou ve 12:00, 14:00, 16:00 hod., kdy bude i zahájení. Upozorňujeme, že v domě na Masarykově náměstí 21 není topení a je těsně před rekonstrukcí, přizpůsobte tomu své oblečení.Pro vstup bude nutné prokázat se dokladem o očkování, prodělaném kovidu nebo testem. V budově prosím použijte doporučenou ochranu dýchacích cest.

Celý článek
Vloženo 20. 10. 2021

Výtvarná soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

 13. ročník tradiční výtvarné soutěže pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ má své vítěze. Zúčastnilo se celkem 130 žáků ze ZŠ a ZUŠ napříč Vysočinou.Letošní témata byla Štěstí a Dobrodružný výlet. Porota udělila celkem 13 cen: 1. místo ZŠ Seifertova Jihlava 2. místo ZUŠ Krucemburk 3. místo ZŠ Jihlava 4. místo ZŠ Demlova Jihlava 5. místo ZŠ Velký Beranov 6. místo ZUŠ Krucemburk 7. místo ZŠ Rošického Jihlava 8. místo ZUŠ Chotěboř 9. místo ZŠ Zhoř 10. místo ZŠ Dolní Cerekev Cena za originální pojetí ZŠ Velká Bíteš Cena poroty ZŠ Bystřice nad Pernštejnem Cena ředitelky školy ZŠ Seifertova Jihlava

Celý článek
Vloženo 8. 10. 2021

Burzy SŠ - pro uchažeče o studium

Pokud jste nestihli den otevřených dveří, informace o studiu poskytujeme i na burzách SŠ a přehlídkách vzdělávání.  Kutná Hora               13. 10. 2021 9.00 – 15.00     Kulturní dům LOREC Jindřichův Hradec   21. 10. 2021  8:30 – 15:30   prostory Fakulty Managementu, Jarošovská 1117/II, J. Hradec Třebíč DIDACTA       21. 10. 2021   8.00 - 17.00 hod.  prostory SPŠ Třebíč (Manželů Curieových 734, Třebíč) Havlíčkův Brod        26. 10. 2021   8.00 - 17.00 hod. Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod Pelhřimov                  2. 11. 2021 9.00 – 16:30 hod.  Kulturní dům Máj, třída Legií 1115, Pelhřimov (nad kinem) Žďár n/Sázavou       11.11. 2021  8.00 - 17.00 hod.  Dům kultury Žďár n/Sázavou Jihlava                      12. 11. 2021   8.00 – 18.00 hod.  DKO, s r.o. Tolstého 1455/2 Jihlava

Celý článek
Vloženo 1. 10. 2021

ÚHELL - studentský festival

 Zveme na netradiční párty s uměním.

Celý článek
Vloženo 24. 9. 2021

27. 9. 2021 - Ředitelské volno

Na pondělí 27. 9. 2021 bylo ředitelem školy vyhlášeno ředitelské volno.

Celý článek
Vloženo 20. 9. 2021

Studentské volby 2021

  Studentské volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 Na podzim proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Studentské volby budeme pořádat 20. a 21. září 2021.   O volbách Volební účast se v České republice dlouhodobě pohybuje někde mezi 18–60 %, v závislosti na typu voleb. V porovnání se zeměmi Evropské unie u nás chodí k volbám o 10–15 % méně voličů. Proč? Nižší volební účast může být dána řadou faktorů. Patří mezi ně bezpochyby nedůvěra v sílu hlasu jednotlivce, špatná orientace ve volebním systému ČR, znechucení politikou nebo nedostatečně rozvinutá občanská společnost. Cíle Studentských voleb Pořádáním Studentských voleb chceme přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů. Naším cílem je, aby se studenti středních škol na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy

Celý článek
Vloženo 15. 9. 2021

Dny otevřených dveří / SOUTĚŽ / NANEČISTO

Dny otevřených dveří – 1. října 2021 od 8.00 do 16.00 hod.Módní přehlídka - 1. října 2021 v 10.00 hod.ÚHELL - studentský festival  - 1. 10. 2021 v 16.30 hod.Dny otevřených ateliérů – 2. října 2021 od 9.00 do17.00 hod.                                                                                                                                                                                                                                                    V rámci tradiční akce Dny otevřených ateliérů na Vysočině zveme nejen všechny uchazeče o studium, ale celou širokou veřejnost na prohlídku odborných dílen a ateliérů uměleckých oborů. Přijďte zažít den s uměním!Výtvarná soutěž pro žáky ZŠ - 20. října 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Harmonogram: do 14. října 2021 potvrďte účast na e-mail svobodova@helenin.cz, zahájení v 10.00 hod., ukončení ve 12.30 hod., ve 14.00 hod. vyhodnocení soutěže a předání cen, s sebou si prosím vezměte libovolné výtvarné pomůcky (tužky, pastely, barvy, štětce, nádobku na vodu, paletu...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Talentovky NANEČISTO – sobota 13. listopadu 2021 od 9.00 do 16.00 hod. Potvrzení účasti do 8. listopadu 2021 na e-mail svobodova@helenin.cz, včetně informace, o jaký obor/obory máte zájem. Přijďte si nakreslit portrét a namalovat zátiší pod odborným vedením našich výtvarníků přímo v ateliérech školy. Barvy, štětce, nádobku na vodu, uhly a ostatní výtvarné pomůcky si, prosím, vezměte s sebou. Papíry dostanete ve škole.Zájemci o konzultace si mohou vzít domácí práce s sebou - kresby, malby, fotografie, plastiky, grafické návrhy v digitální podobě.

Celý článek
Vloženo 1. 9. 2021

Maturitní zkoušky - podzimní termín

V pátek 10. září 2021 proběhnou v budově školy maturitní zkoušky - podzimní termín.    třída 4. B-a  od  8.00 hod.     třída 4. B-m  od 10.00 hod.     třída 4. C  od  8.00 hod.     třída 4. A  od  9.00 hod.K maturitní zkoušce nemusí žáci dokládat dokládat test, očkování nebo 180 dnů po prodělání nemoci.Viz. informace z MŠMT:„Pokud se maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria účastní maximálně 20 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i případná veřejnost), není potřeba především dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný covid-19/očkování. Počet 20 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, pracoviště, kde se koná zkouška. Zkoušek se nesmí účastnit osoba, která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19.“

Celý článek
Vloženo 27. 8. 2021

Zahájení školního roku 2021/22 - informace k testování žáků - Covid-19

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARSCoV-2 mimořádné opatření - viz. příloha.Žáci naší školy budou testováni neinvazivními RT-PCR testy v termínech:středa 1. září 2021pondělí 6. září 2021Výjimku z povinnosti testování budou mít žáci, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covid-19, podrobnosti a další výjimky viz. příloha čl. II Do doby obdržení výsledků testů PCR, se děti a žáci řídí obecným mimořádným opatřením k nošení ochrany dýchacích cest – tedy stejně, jak se budou řídit pravidla nošení ochranných prostředků v případě negativního výsledku testů. To znamená, že děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků). Žáci, kteří nepodstoupí PCR testování, jsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu dle mimořádného opatření k preventivnímu testování (pravidla nošení ochranného prostředku dětmi a žáky, kteří se nepodrobí testování viz příloha).Žáci musí používat ochranu dýchacích cest formou respirátoru dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).Další aktuální informace budou včas zveřejněny.

Celý článek
Vloženo 27. 8. 2021

Informace pro žáky ubytované na Domově mládeže

Žáci 1. ročníků mohou přijíždět na DM dne 31. 8. 2021 od 14 do 18 hodin. Vstup do školy bude umožněn vždy jednomu zákonnému zástupci, který musí použít ochranu úst dle stanovených nařízení MZ (respirátor, rouška).Žáci ostatních ročníků mohou přijíždět na DM v úterý dn 31. 8. 2021 do 21 hod.Upozorňujeme, že v úterý 31. 8. 2021 není zajištěna strava.

Celý článek
Vloženo 4. 8. 2021

Porucha telefonní ústředny

Z důvodu poruchy telefonní ústředny nebude přibližně do 13. 8. fungovat telefonní spojení do školy. S případnými dotazy se po tuto dobu na nás obracejte prostřednictvím e-mailových zpráv.Děkujeme za pochopení.

Celý článek
Vloženo 12. 7. 2021

Výtvarný tábor HELE ART WEEK

 12. - 16. července 2021 probíhá letní výtvarný příměstský tábor HELE ART WEEK. Skupinu tvoří většinou naši budoucí prváci, věnují se různým výtvarným aktivitám - kresbě, malbě, grafice, prostorové tvorbě, navštíví také jihlavskou ZOO, kde kreslí v plenéru. Tématem letošního tábora ja MASKA.

Celý článek
Vloženo 29. 6. 2021

Studium ve Francii

Daniella Pidmalivská - studentka 2. ročníku Arts managementu stráví příští rok na francouzské škole v Remeši https://www.design-artsappliques-lyceechagall.com/optionscreationetculturedesign v rámci stipendijního programu ROK VE FRANCII, který zajišťuje kraj Vysočina. Přejeme Danielle hodně štěstí!

Celý článek
Vloženo 29. 6. 2021

Provoz sekretariátu v době letních prázdnin - červenec, srpen 2021

Provoz sekretariátu po dobu letních prázdnin v červenci a srpnu 2021: úřední dny: každou středu kromě 11. 8. a 19. 8. 2021 čas:             8:00 - 13:00 hod. telefon:       567 584 121 email:         skola@helenin.cz

Celý článek
Vloženo 25. 6. 2021

Rozloučení s Tomášem Čelonkem na Ústředním hřbitově v Jihlavě

Oznamujeme Vám, že smuteční rozloučení s Tomášem Čelonkem proběhne v kapli Nanebevzetí Páně v areálu Ústředního hřbitova v Jihlavě v pátek 25. června 2021 v 11:30 hodin.

Celý článek
Vloženo 25. 6. 2021

Výstava na Křemešníku

 Celé letní prázdniny se koná výstava studentských prací z plenéru na Křemešníku.

Celý článek
Vloženo 23. 6. 2021

Seznam přijatých žáků na domov mládeže při SUPŠ Jihlava-Helenín pro školní rok 2021-2022

Seznam přijatých žáků na Domov mládeže při SUPŠ Jihlava-Helenín, Hálkova 42 pro školní rok 2021-2022 (viz příloha)

Celý článek
Vloženo 23. 6. 2021

Dne 30. 6. 2021 ve 14:00 a v 15:00 hod. v Rytířském sále SUPŠ Jihlava Helenín proběhne vzpomínková akce na p. Tomáše Čelonka

Dne 30. 6. 2021 ve 14:00 a v 15:00 hod. v Rytířském sále SUPŠ Jihlava Helenín proběhne vzpomínková akce na p. Tomáše Čelonka

Celý článek
Vloženo 21. 6. 2021

Rodičovská schůzka pro žáky a rodiče žáků budoucích 1. ročníků

Dne 23. 6. 2021 od 16:00 hod. se uskuteční rodičovská schůzka pro žáky a rodiče žáků budoucích prvních ročníků.Zahájení proběhne v jídelně školy.Při vstupu do budovy školy je potřeba doložit potvrzení o antigenním testu nebo certifikát o očkování - COVID19

Celý článek
Vloženo 21. 6. 2021

Předávání maturitních vysvědčení

V pátek 25. 6. 2021 v 11:00 hod. a 12:00 hod. proběhne v Rytířském sále školy slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

Celý článek
Vloženo 15. 6. 2021

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení MNG - náhradní termín, 2. kolo

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení na obor Arts management a výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor Arts management viz příloha

Celý článek
Vloženo 2. 6. 2021

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - termín podání přihlášek: 16. června 2021

Tímto vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na obory: Arts management, Design oděvu a módních doplňků, Reklamní tvorba, Design interiéru a bytových doplňků, Design a vizuální komunikace.Termín podání přihlášek - 16. června 2021Přílohou kritéria přijímacího řízení.

Celý článek
Vloženo 20. 5. 2021

Pokyny k výuce od 24. 5. 2021

V přiloženém souboru naleznete pokyny k výuce od 24. 5. 2021.

Celý článek
Vloženo 19. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení - Arts management - školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení - 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Arts management

Celý článek
Vloženo 11. 5. 2021

Náhradní termín přijímacích zkoušek na obor Arts management

Informace k přijímacímu řízení  na základě opatření obecné povahy  MŠMT „Přijímací zkoušky – dodatek“ Uchazeči hlásící se na obor Arts management, kteří měli konat oba řádné termíny jednotné přijímací zkoušky na naší škole a nezúčastnili se jednoho z termínů, mohou podle opatření obecné povahy konat zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání, pokud potvrdí do 14. května 2021 řediteli školy SUPŠ Jihlava - Helenín, že budou tuto zkoušku konat v náhradním termínu.  Dodatek dále doplňuje možnost zpětvzetí zápisového lístku, pokud bude uchazeč přijat na střední školu na základě konání přijímacích zkoušek (jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky) v náhradním termínu.     V Jihlavě 10. května 2021                      Mgr. František Číhal                                                                    ředitel školy

Celý článek
Vloženo 7. 5. 2021

Volby do školské rady

 OZNÁMENÍ O VOLBÁCH ZÁSTUPCŮ  ŠKOLSKÉ RADY Tímto oznamujeme, že se ve dnech 7., 8. a 9. června 2021 uskuteční volby zástupců Školské rady při SUPŠ Jihlava –Helenín. Volby proběhnou v uvedených dnech ve sborovně školy.                                                                                                                  Ing. Lenka Findejsová                                                                                                                  předseda volební komise V Jihlavě, 7. 5. 2021

Celý článek
Vloženo 28. 4. 2021

Testování žáků při přijímacích zkouškách na obor Arts management

Uchazeči musí před přijímací zkouškou doložit negativní výsledek neinvazivního preventivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních 7 dnech před konáním zkoušky. Tento doklad může být nahrazen dokladem, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od tohoto onemocnění neuplynula doba více než 90 dní, nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od poslední očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní. Uchazeč je oprávněn požádat pro účely účasti na přijímacím řízení o provedení tohoto preventivního testu ve škole, které je žákem. Škola je povinna test provést a vydat o výsledku testu doklad. V případě, že uchazeč nebude mít potvrzení o negativním testu, nemůže se přijímací zkoušky zúčastnit.

Celý článek
Vloženo 21. 4. 2021

Informace k testování žáků a průběhu prezenční praktické výuky od 26. 4. 2021

  Informace pro žáky a zákonné zástupce Prezenční praktická výuka začne 26. 4. 2021. Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat respirátory po celou dobu pobytu ve škole. Vstupy do školy každý den otevírá dozor v 7.40 hodin a zavírá v 8.00 hodin. Žákům nebudou fungovat při vstupu do školy čipy. V případě, že žák přijde později, musí zvonit na sekretariát a vyčkat dalších instrukcí. Povinné testování žáků proběhne každý den od 8.05 hodin. V případě, že žák prodělal COVID 19, nemusí být 90 dnů od prvního pozitivního PCR TESTU testován. Tuto skutečnost musí doložit např. potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře. Tuto zprávu odevzdá ve třídě po nástupu do školy. V případě, že bude žák ve škole pozitivně testován AG testem, nemůže se zúčastnit vyučování. Dostane potvrzení o pozitivním testu a bude poučen o následujícím postupu. Zletilí žáci bez zbytečného odkladu opustí školu a nezletilí žáci budou umístěni na izolaci. U nezletilého žáka škola o této skutečnosti neprodleně informuje zákonného zástupce. Pokud zákonný zástupce souhlasí s tím, aby nezletilý žák odešel ze školy sám, doporučujeme preventivně vyplnit přiložený formulář (viz. soubory ke stažení). Žáci, kteří testování odmítnou, se nemohou účastnit prezenční výuky. Odkaz na videonávod k testování: Video návody | singclean (goodtest.cz) Rozpis testování (všechny testovací učebny jsou v poschodí ředitelství školy): Pondělí Kinosál  - 1Av, učebna A1/10 – 2Ai, učebna A1/11- 1Ba, učebna A1/15 – 3Bo Úterý Kinosál  - 3Ar, učebna A1/10 – 1Cm, učebna A1/11- 4Cv, učebna A1/15 – 4Ba, učebna A1/14 – 1Bo Středa Kinosál  - 2Ci, učebna A1/10 – 1Ai, učebna A1/11- 2Cm, učebna A1/15 – 4Cr, učebna A1/14 – 4Bm Čtvrtek Kinosál  - 2Bo, učebna A1/10 – 3Bm, učebna A1/11- 3Cv, učebna A1/15 – 4Ai, učebna A1/14 – 1Cr Pátek Kinosál  - 2Ar, učebna A1/10 – 3Ai, učebna A1/11- 2Ba, učebna A1/15 – 4Ao Časový plán prezenční praktické výuky: 1.Ai   středa  2. – 7. vyučovací hodina 1.Av  pondělí  2. – 7. vyučovací hodina 1.Bo  úterý  2. – 7. vyučovací hodina 1.Ba  pondělí  2. – 6. vyučovací hodina 1.Cm  úterý  2. – 7. vyučovací hodina 1.Cr   čtvrtek  2. – 7. vyučovací hodina  2.Ai   pondělí  2. – 7. vyučovací hodina 2.Ar  pátek  2. - 7. vyučovací hodina 2.Bo  čtvrtek  2. – 7. vyučovací hodina 2.Ba  pátek  2. - 6. vyučovací hodina 2.Cv  středa  2. – 7. vyučovací hodina 2.Cm  středa  2. – 7. vyučovací hodina 3.Ar   úterý  2. – 7. vyučovací hodina 3.Ai  pátek  2. – 7. vyučovací hodina 3.Bo  pondělí  2. – 7. vyučovací hodina 3.Bm  čtvrtek  2. – 7. vyučovací hodina 3.Cv  čtvrtek  2. – 7. vyučovací hodina 4.Ai  čtvrtek  2. – 7. vyučovací hodina 4.Ao  pátek  2. – 7. vyučovací hodina 4.Ba  úterý  2. – 6. vyučovací hodina 4.Bm   středa  2. - 7. vyučovací hodina 4.Cr  středa  2. - 7. vyučovací hodina 4.Cv  úterý  2. - 7. vyučovací hodina V ostatních předmětech dál probíhá distanční výuka, podrobný rozvrh výuky hodin bude uveden v programu Bakalář. Ubytování: -  Pro žáky ubytované na DM naší školy je ubytování zajištěno, včetně celodenního stravování. Žáci mohou přijet na DM v den praktické výuky, popřípadě den předem. Odjezd z DM bude možný i následující den po praktické výuce (záleží na spojení). Den a hodinu příjezdu oznamte obratem (nejpozději do čtvrtka 22.4. 2021 do 10.00 hodin) na e-mail: vychovatelky@helenin.cz. Žáci budou při příjezdu na DM testování. V případě, že žák bude mít pozitivní test, musí bez zbytečného odkladu domov mládeže opustit. Obědy: -  Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají ve dnech praktické výuky přihlášený oběd. V případě, že na povinnou prezenční výuku nemůžete nastoupit (např. z důvodu nemoci), musíte si stravování odhlásit. V Jihlavě 21. 4. 2021                       Mgr. František Číhal                                                           ředitel školy 

Celý článek
Vloženo 8. 4. 2021

V pátek 16. 4. 2021 od 14:00 hod.proběhne přes MS Teams schůzka rodičů s třídními učiteli

Celý článek
Vloženo 19. 3. 2021

Termíny přijímacích zkoušek na obor Arts management

Nové termíny přijímacích zkoušek na obor Arts management: 1. řádný termín JPZ:  3. května 2021 2. řádný termín JPZ:  4. května 2021

Celý článek
Vloženo 8. 3. 2021

Hlasování v anketě Zlatá jeřabina

Podpořte klenot SUPŠ Jihlava-Helenín v anketě Zlatá jeřabina. Soutěžíme o cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020 s rekonstrukcí Rytířského sálu. Hlasovat můžete do 31.3.2021!http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/

Celý článek
Vloženo 1. 3. 2021

Informace k provozu škol od 27. 2. 2021

Celý článek
Vloženo 17. 2. 2021

Konkurs

 Rada Kraje Vysočina vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42

Celý článek
Vloženo 15. 2. 2021

Informace k provozu škol od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále). Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

Celý článek
Vloženo 8. 2. 2021

Výsledky přijímacího řízení - talentové zkoušky

V přiložených souborech naleznete Výsledky talentové zkoušky, Výsledky přijímacího řízení a Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení - dle oborů. Dále informace pro uchazeče o dalším postupu po vydání rozhodnutí.Tyto informace jsou zveřejněny také ve složce: uchazeči, přijímací řízení, umělecké obory.Dále jsou výsledky vyvěšeny na veřejně přístupném místě školy.

Celý článek
Vloženo 4. 2. 2021

Olympiáda v ČJ - vítězství v okresním kole

 Studentka 1.ročníku oboru ARTS MANAGEMENT Mariana Habermannová zvítězila v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Gratulujeme.

Celý článek
Vloženo 29. 1. 2021

Informace k provozu škol od 1. 2. 2021 do 14. 2. 2021

 Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 202).

Celý článek
Vloženo 28. 1. 2021

Zpráva

Se zármutkem oznamujeme všem, že zemřel náš dlouholetý kolega Tomáš Čelonk. Důstojné smuteční rozloučení se zesnulým proběhne v kapli Nanebevzetí Páně v areálu Ústředního hřbitova v Jihlavě při odloženém obřadu, až to situace umožní. O termínu vás budeme informovat.

Celý článek
Vloženo 25. 1. 2021

Článek z Jihlavských listů 22.1.2021

 Článek z Jihlavských listů 22. ledna 2021

Celý článek
Vloženo 21. 1. 2021

Změna termínu zveřejnění výsledků talentových zkoušek

 Na základě nařízení vlády ze dne 8. 12. 2020 došlo ke změně termínu zveřejnění bodových výsledků talentových zkoušek. Původní termín 20. 1. 2021. Nový termín 8. 2. 2021. Uchazeči se dne 8. 2. 2021 dozví bodové výsledky talentové zkoušky současně s výsledky celého přijímacího řízení. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy 8. 2. 2021: www.helenin.cz (uchazeči, přijímací řízení, umělecké obory) a současně vyvěšeny na veřejně přístupném místě v budově školy. Ostatní termíny (viz. Kritéria přijímacího řízení) zůstávají zatím nezměněny.

Celý článek
Vloženo 15. 1. 2021

Arts management - přihlášky

ARTS MANAGEMENT, jedinečný maturitní obor v ČR - propojení umění, marketingu a ekonomiky - orientace v pořádání kulturních akcí a podnikáníPřihlášky ke studiu do 1. 3. 2021Informace ke studiu: Ing. Miroslava Hübnerová tel. č. 602 430 525, Mgr. Zdeňka Kozlíková tel. č. 728 307 729Jakmile to dovolí aktuální epidemiologická situace, bude možné si domluvit osobní prohlídku školy.

Celý článek
Vloženo 13. 1. 2021

Den otevřených dveří on-line

 Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníků základních škol, vzhledem k trvale nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli zachovat termín Dne otevřených dveří a uspořádat jej v ON-LINE podobě. Připravili jsme pro vás informativní videa a prezentace, ve kterých vám představíme naši školu, možnosti studia, obory vzdělání a další informace ze života naší školy. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy týkající se jednotlivých maturitních oborů, vlastního studia,  přijímacího řízení,  ubytování a stravování, uplatnění absolventů či dalších možností  zveme Vás dne 13. ledna 2021 k online setkání s vedením školy a vedoucí oboru Arts management prostřednictvím aplikace Google Meet. ODKAZ NA VIDEOKONFERENCI meet.google.com/ehf-tfmk-wvb  BUDE FUNKČNÍ DNE 13.1.2021 OD 9:00 Naše on-line setkání může proběhnout v čase: 9:00 - 9:3010:00 - 10:3011:00 - 11:3012:00 - 12:3013:00 - 13:3014:00 - 14:3015:00 - 15:3016:00 - 16:3017:00 - 17:30Telefonní kontakt: Ing. Miroslava Hübnerová 602 430 525, Mgr. Zdeňka Kozlíková 728 307 729Už nyní se těšíme na setkání s Vámi. K prohlédnutí Video ze života školy https://fb.watch/2ZEIl4FaC0/ Prezentace jednotlivých oborů https://youtu.be/t2G5Rto6Y20 Odkazy na studentská divadelní představení https://youtu.be/zT2eEXruBxM  https://youtu.be/Sq-iL4rtVrQ V letošním roce se chystáme otevřít obor ARTS MANAGEMENT pro 15 studentů. Podrobnosti k přijímacímu řízení budou zveřejněny na stránkách školy do konce ledna 2021.

Celý článek
Vloženo 8. 1. 2021

Informace k provozu škol od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Celý článek
Vloženo 7. 1. 2021

Výstava

 Design a vizuální komunikace a Design interiéru a bytových doplňků Vás zvou na výstavu Stříbrné údolí. Výstava bude volně k vidění v místech předprodeje jízdenek MHD, Masarykovo náměstí 1, Jihlava. Výstava představuje práce, které jsou vytvořeny na místa Stříbrného údolí, které protíná Jihlavu. Vodní toky Jihlava a Jihlávka zde vytvářejí unikátní prostředí, které nabízí spoustu zajímavých míst, které studenti prozkoumali a vytvořili návrhy drobných prvků, intervencí, soch nebo jen volně pracovali s tímto prostředím. Zahájení výstavy proběhne online na facebookových stránkách školy 7.1. 2021, výstava potrvá do 31.1. 2021.

Celý článek
Vloženo 1. 1. 2021

jomala

Celý článek