Výsledky výtvarné soutěže pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

Vloženo 11. 11. 2020

Zveřejňujeme výsledky 12. ročníku výtvarné soutěže pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ.


Kategorie Libovolná výtvarná technika:

1. místo   práce č. 4       ZŠ Dolní Cerekev

2. místo   práce č. 14     ZŠ Demlova Jihlava

3. místo   práce č. 18     ZŠ Husova Náměšť nad Oslavou

Kategorie Video:

uděleno pouze 1. místo     ZŠ Přibyslav 

https://fb.watch/1HYCYJgZlV/

Cena veřejnosti:

práce č. 3     ZŠ a MŠ Šlapanov


Ceny pro vítězné autory si můžete po e-mailové nebo tel. domluvě (svobodova@helenin.cz, tel. č. 725 727 097) vyzvednout osobně, nebo vám je na vyžádání pošleme.

Také si můžete vyzvednout vaše práce.


Galerie

Další aktuality

Vloženo 2. 6. 2021

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - termín podání přihlášek: 16. června 2021

Tímto vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na obory: Arts management, Design oděvu a módních doplňků, Reklamní tvorba, Design interiéru a bytových doplňků, Design a vizuální komunikace.Termín podání přihlášek - 16. června 2021Přílohou kritéria přijímacího řízení.

Celý článek
Vloženo 20. 5. 2021

Pokyny k výuce od 24. 5. 2021

V přiloženém souboru naleznete pokyny k výuce od 24. 5. 2021.

Celý článek
Vloženo 19. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení - Arts management - školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení - 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Arts management

Celý článek
Vloženo 11. 5. 2021

Náhradní termín přijímacích zkoušek na obor Arts management

Informace k přijímacímu řízení  na základě opatření obecné povahy  MŠMT „Přijímací zkoušky – dodatek“ Uchazeči hlásící se na obor Arts management, kteří měli konat oba řádné termíny jednotné přijímací zkoušky na naší škole a nezúčastnili se jednoho z termínů, mohou podle opatření obecné povahy konat zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání, pokud potvrdí do 14. května 2021 řediteli školy SUPŠ Jihlava - Helenín, že budou tuto zkoušku konat v náhradním termínu.  Dodatek dále doplňuje možnost zpětvzetí zápisového lístku, pokud bude uchazeč přijat na střední školu na základě konání přijímacích zkoušek (jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky) v náhradním termínu.     V Jihlavě 10. května 2021                      Mgr. František Číhal                                                                    ředitel školy

Celý článek
Vloženo 7. 5. 2021

Volby do školské rady

 OZNÁMENÍ O VOLBÁCH ZÁSTUPCŮ  ŠKOLSKÉ RADY Tímto oznamujeme, že se ve dnech 7., 8. a 9. června 2021 uskuteční volby zástupců Školské rady při SUPŠ Jihlava –Helenín. Volby proběhnou v uvedených dnech ve sborovně školy.                                                                                                                  Ing. Lenka Findejsová                                                                                                                  předseda volební komise V Jihlavě, 7. 5. 2021

Celý článek
Vloženo 28. 4. 2021

Testování žáků při přijímacích zkouškách na obor Arts management

Uchazeči musí před přijímací zkouškou doložit negativní výsledek neinvazivního preventivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních 7 dnech před konáním zkoušky. Tento doklad může být nahrazen dokladem, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od tohoto onemocnění neuplynula doba více než 90 dní, nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od poslední očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní. Uchazeč je oprávněn požádat pro účely účasti na přijímacím řízení o provedení tohoto preventivního testu ve škole, které je žákem. Škola je povinna test provést a vydat o výsledku testu doklad. V případě, že uchazeč nebude mít potvrzení o negativním testu, nemůže se přijímací zkoušky zúčastnit.

Celý článek
Vloženo 21. 4. 2021

Informace k testování žáků a průběhu prezenční praktické výuky od 26. 4. 2021

  Informace pro žáky a zákonné zástupce Prezenční praktická výuka začne 26. 4. 2021. Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat respirátory po celou dobu pobytu ve škole. Vstupy do školy každý den otevírá dozor v 7.40 hodin a zavírá v 8.00 hodin. Žákům nebudou fungovat při vstupu do školy čipy. V případě, že žák přijde později, musí zvonit na sekretariát a vyčkat dalších instrukcí. Povinné testování žáků proběhne každý den od 8.05 hodin. V případě, že žák prodělal COVID 19, nemusí být 90 dnů od prvního pozitivního PCR TESTU testován. Tuto skutečnost musí doložit např. potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře. Tuto zprávu odevzdá ve třídě po nástupu do školy. V případě, že bude žák ve škole pozitivně testován AG testem, nemůže se zúčastnit vyučování. Dostane potvrzení o pozitivním testu a bude poučen o následujícím postupu. Zletilí žáci bez zbytečného odkladu opustí školu a nezletilí žáci budou umístěni na izolaci. U nezletilého žáka škola o této skutečnosti neprodleně informuje zákonného zástupce. Pokud zákonný zástupce souhlasí s tím, aby nezletilý žák odešel ze školy sám, doporučujeme preventivně vyplnit přiložený formulář (viz. soubory ke stažení). Žáci, kteří testování odmítnou, se nemohou účastnit prezenční výuky. Odkaz na videonávod k testování: Video návody | singclean (goodtest.cz) Rozpis testování (všechny testovací učebny jsou v poschodí ředitelství školy): Pondělí Kinosál  - 1Av, učebna A1/10 – 2Ai, učebna A1/11- 1Ba, učebna A1/15 – 3Bo Úterý Kinosál  - 3Ar, učebna A1/10 – 1Cm, učebna A1/11- 4Cv, učebna A1/15 – 4Ba, učebna A1/14 – 1Bo Středa Kinosál  - 2Ci, učebna A1/10 – 1Ai, učebna A1/11- 2Cm, učebna A1/15 – 4Cr, učebna A1/14 – 4Bm Čtvrtek Kinosál  - 2Bo, učebna A1/10 – 3Bm, učebna A1/11- 3Cv, učebna A1/15 – 4Ai, učebna A1/14 – 1Cr Pátek Kinosál  - 2Ar, učebna A1/10 – 3Ai, učebna A1/11- 2Ba, učebna A1/15 – 4Ao Časový plán prezenční praktické výuky: 1.Ai   středa  2. – 7. vyučovací hodina 1.Av  pondělí  2. – 7. vyučovací hodina 1.Bo  úterý  2. – 7. vyučovací hodina 1.Ba  pondělí  2. – 6. vyučovací hodina 1.Cm  úterý  2. – 7. vyučovací hodina 1.Cr   čtvrtek  2. – 7. vyučovací hodina  2.Ai   pondělí  2. – 7. vyučovací hodina 2.Ar  pátek  2. - 7. vyučovací hodina 2.Bo  čtvrtek  2. – 7. vyučovací hodina 2.Ba  pátek  2. - 6. vyučovací hodina 2.Cv  středa  2. – 7. vyučovací hodina 2.Cm  středa  2. – 7. vyučovací hodina 3.Ar   úterý  2. – 7. vyučovací hodina 3.Ai  pátek  2. – 7. vyučovací hodina 3.Bo  pondělí  2. – 7. vyučovací hodina 3.Bm  čtvrtek  2. – 7. vyučovací hodina 3.Cv  čtvrtek  2. – 7. vyučovací hodina 4.Ai  čtvrtek  2. – 7. vyučovací hodina 4.Ao  pátek  2. – 7. vyučovací hodina 4.Ba  úterý  2. – 6. vyučovací hodina 4.Bm   středa  2. - 7. vyučovací hodina 4.Cr  středa  2. - 7. vyučovací hodina 4.Cv  úterý  2. - 7. vyučovací hodina V ostatních předmětech dál probíhá distanční výuka, podrobný rozvrh výuky hodin bude uveden v programu Bakalář. Ubytování: -  Pro žáky ubytované na DM naší školy je ubytování zajištěno, včetně celodenního stravování. Žáci mohou přijet na DM v den praktické výuky, popřípadě den předem. Odjezd z DM bude možný i následující den po praktické výuce (záleží na spojení). Den a hodinu příjezdu oznamte obratem (nejpozději do čtvrtka 22.4. 2021 do 10.00 hodin) na e-mail: vychovatelky@helenin.cz. Žáci budou při příjezdu na DM testování. V případě, že žák bude mít pozitivní test, musí bez zbytečného odkladu domov mládeže opustit. Obědy: -  Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají ve dnech praktické výuky přihlášený oběd. V případě, že na povinnou prezenční výuku nemůžete nastoupit (např. z důvodu nemoci), musíte si stravování odhlásit. V Jihlavě 21. 4. 2021                       Mgr. František Číhal                                                           ředitel školy 

Celý článek
Vloženo 8. 4. 2021

V pátek 16. 4. 2021 od 14:00 hod.proběhne přes MS Teams schůzka rodičů s třídními učiteli

Celý článek
Vloženo 19. 3. 2021

Termíny přijímacích zkoušek na obor Arts management

Nové termíny přijímacích zkoušek na obor Arts management: 1. řádný termín JPZ:  3. května 2021 2. řádný termín JPZ:  4. května 2021

Celý článek
Vloženo 8. 3. 2021

Hlasování v anketě Zlatá jeřabina

Podpořte klenot SUPŠ Jihlava-Helenín v anketě Zlatá jeřabina. Soutěžíme o cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020 s rekonstrukcí Rytířského sálu. Hlasovat můžete do 31.3.2021!http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/

Celý článek
Vloženo 1. 3. 2021

Informace k provozu škol od 27. 2. 2021

Celý článek
Vloženo 17. 2. 2021

Konkurs

 Rada Kraje Vysočina vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42

Celý článek