Seznam žáků ubytovaných na domově mládeže ve šk. roce 2020/2021

Vloženo 29. 6. 2020

Seznam žáků ubytovaných na Domově mládeže při SUPŠ Jihlava-Helenín, Hálkova 42 

Další aktuality

Vloženo 30. 6. 2020

Hodnocení v druhém pololetí 2019/20

Informace k hodnocení 2. pololetí šk. roku 2019-2020.

Celý článek
Vloženo 29. 6. 2020

Seznam žáků ubytovaných na domově mládeže ve šk. roce 2020/2021

Seznam žáků ubytovaných na Domově mládeže při SUPŠ Jihlava-Helenín, Hálkova 42 

Celý článek
Vloženo 29. 6. 2020

Provoz sekretariátu v době červenec - srpen 2020

Úřední dny: každou středu kromě 19. 8. 2020 od 8:00 do 13:00 hod.Tel.: 567 584 121e-mail: skola@helenin.cz

Celý článek
Vloženo 26. 6. 2020

Předávání ročníkových vysvědčení - šk. rok 2019/2020

Ročníková vysvědčení za školní rok 2019/2020 se budou předávat v úterý 30. 6. 2020 v kmenových učebnách jednotlivých tříd dle následujícího rozpisu:1. ročníky - v 8:00 hod.2. ročníky - v 8:30 hod.3. ročníky - v 9:00 hod.

Celý článek
Vloženo 18. 6. 2020

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek jarní termín

Celý článek
Vloženo 16. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení - Arts management

Výsledky přijímacích zkoušek na obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP: Arts management zde. 

Celý článek
Vloženo 8. 6. 2020

Přijímací řízení 2020 (změny covid 19)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020(změny covid 19)

Celý článek
Vloženo 1. 6. 2020

Metodika MŠMT k provozu školy od 8. 6. 2020

 Pokyny MŠMT k provozu škol od 8. 6. 2020.

Celý článek
Vloženo 26. 5. 2020

Kritéria přijímacího řízaní na DM pro školní rok 2020/2021

Celý článek
Vloženo 18. 5. 2020

Termíny maturitních zkoušek pro jarní zkušební období šk. roku 2019/2020

Celý článek
Vloženo 14. 5. 2020

Přihlášky k ubytování na domově mládeže pro žáky budoucích 1. ročníků - Arts management

Přihlášky k ubytování na Domově mládeže při SUPŠ Jihlava-Helenín, Hálkova 42 odevzdávají žáci prvních ročníků neuměleckého oboru - Arst management  do 22. 6. 2020. Rozhodnutí o ubytování bude vydáno do 26. 6. 2020.

Celý článek
Vloženo 11. 5. 2020

Organizace přípravy na maturitní zkoušky – 4. ročník

 Organizace přípravy na maturitní zkoušky – 4. ročník od 11. května 2020Na základě „Vládního návrhu na uvolňování mimořádných opatření ve školách“ bude od 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, a to za účelem přípravy na maturitní zkoušky. Docházka těchto žáků není povinná.Výuka bude probíhat dle rozvrhů hodin zveřejněných v systému Bakalář a na webu školy. Obědy v současné době škola nezajišťuje.Domov mládeže bude fungovat ve zvláštním režimu po předchozí domluvě s vedoucí vychovatelkou pí Fišerovou - fiserova@helenin.cz Vstup do školy bude umožněn pouze žákům. Každý žák musí při prvním vstupu do budovy předložit podepsané Čestné prohlášení, (viz příloha 1) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.V případě, že žák patří do rizikové skupiny (do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený v čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti), žádáme o zvážení těchto rizik a případném rozhodnutí o neúčasti na vzdělávacích aktivitách. V příloze č. 2 jsou uvedeny pokyny k ochraně zdraví při pobytu ve škole.Příloha č. 1: Čestné prohlášení (před vstupem do školy nutno seznámit a při vstupu odevzdat podepsané) Příloha č. 2: Pokyny k ochraně zdraví při pobytu ve škole (k prostudování) Termíny odevzdání praktických maturitních prací u uměleckých oborů:Malba a ilustrace: středa 13.5. do 14.00 hodinDesign oděvů a módních doplňků: pondělí 18.5. do 14.00 hodinDesign interiéru a bytových doplňků: pondělí 18.5. do 14.00 hodinReklamní tvorba: pondělí 18.5. do 11.50 hodinDesign a vizuální komunikace: od 12.5. do 18.5. vždy od 9.00 do 13.00 hodinV Jihlavě dne 7. května 2020Mgr. František Číhal, v. r.ředitel SUPŠ Jihlava - Helenín

Celý článek