Výtvarná soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a ZUŠ

Vloženo 16. 10. 2019

 Ve středu 16. října 2019 proběhl 11. ročník výtvarné soutěže pro žáky ZŠ a ZUŠ, kterého se zúčastnilo 153 žáků z celé Vysočiny. Pro letošní rok byla vyhlášena dvě témata - Hostina a Cesta kolem světa. Porota vybrala 13 prací, které byly oceněny.

1. místo    ZŠ Náměšť nad Oslavou

2. místo    ZŠ  Bystřice nad Pernštejnem

3. místo    ZŠ Demlova Jihlava

4. místo    ZŠ Polnička

5. místo    ZŠ Demlova Jihlava

6. místo    ZŠ Žďár nad Sázavou

7. místo    ZŠ Komenského Pelhřimov

8. místo    ZŠ Křížová Jihlava

9. místo    ZUŠ Chotěboř

10. místo   ZŠ Želiv

cena za originální pojetí    ZŠ Náměšť nad Oslavou

cena poroty    ZŠ Bystřice nad Pernštejnem

cena ředitele školy    ZŠ Komenského Pelhřimov
Další aktuality

Vloženo 30. 6. 2020

Hodnocení v druhém pololetí 2019/20

Informace k hodnocení 2. pololetí šk. roku 2019-2020.

Celý článek
Vloženo 29. 6. 2020

Seznam žáků ubytovaných na domově mládeže ve šk. roce 2020/2021

Seznam žáků ubytovaných na Domově mládeže při SUPŠ Jihlava-Helenín, Hálkova 42 

Celý článek
Vloženo 29. 6. 2020

Provoz sekretariátu v době červenec - srpen 2020

Úřední dny: každou středu kromě 19. 8. 2020 od 8:00 do 13:00 hod.Tel.: 567 584 121e-mail: skola@helenin.cz

Celý článek
Vloženo 26. 6. 2020

Předávání ročníkových vysvědčení - šk. rok 2019/2020

Ročníková vysvědčení za školní rok 2019/2020 se budou předávat v úterý 30. 6. 2020 v kmenových učebnách jednotlivých tříd dle následujícího rozpisu:1. ročníky - v 8:00 hod.2. ročníky - v 8:30 hod.3. ročníky - v 9:00 hod.

Celý článek
Vloženo 18. 6. 2020

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek jarní termín

Celý článek
Vloženo 16. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení - Arts management

Výsledky přijímacích zkoušek na obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP: Arts management zde. 

Celý článek
Vloženo 8. 6. 2020

Přijímací řízení 2020 (změny covid 19)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020(změny covid 19)

Celý článek
Vloženo 1. 6. 2020

Metodika MŠMT k provozu školy od 8. 6. 2020

 Pokyny MŠMT k provozu škol od 8. 6. 2020.

Celý článek
Vloženo 26. 5. 2020

Kritéria přijímacího řízaní na DM pro školní rok 2020/2021

Celý článek
Vloženo 18. 5. 2020

Termíny maturitních zkoušek pro jarní zkušební období šk. roku 2019/2020

Celý článek
Vloženo 14. 5. 2020

Přihlášky k ubytování na domově mládeže pro žáky budoucích 1. ročníků - Arts management

Přihlášky k ubytování na Domově mládeže při SUPŠ Jihlava-Helenín, Hálkova 42 odevzdávají žáci prvních ročníků neuměleckého oboru - Arst management  do 22. 6. 2020. Rozhodnutí o ubytování bude vydáno do 26. 6. 2020.

Celý článek
Vloženo 11. 5. 2020

Organizace přípravy na maturitní zkoušky – 4. ročník

 Organizace přípravy na maturitní zkoušky – 4. ročník od 11. května 2020Na základě „Vládního návrhu na uvolňování mimořádných opatření ve školách“ bude od 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, a to za účelem přípravy na maturitní zkoušky. Docházka těchto žáků není povinná.Výuka bude probíhat dle rozvrhů hodin zveřejněných v systému Bakalář a na webu školy. Obědy v současné době škola nezajišťuje.Domov mládeže bude fungovat ve zvláštním režimu po předchozí domluvě s vedoucí vychovatelkou pí Fišerovou - fiserova@helenin.cz Vstup do školy bude umožněn pouze žákům. Každý žák musí při prvním vstupu do budovy předložit podepsané Čestné prohlášení, (viz příloha 1) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.V případě, že žák patří do rizikové skupiny (do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený v čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti), žádáme o zvážení těchto rizik a případném rozhodnutí o neúčasti na vzdělávacích aktivitách. V příloze č. 2 jsou uvedeny pokyny k ochraně zdraví při pobytu ve škole.Příloha č. 1: Čestné prohlášení (před vstupem do školy nutno seznámit a při vstupu odevzdat podepsané) Příloha č. 2: Pokyny k ochraně zdraví při pobytu ve škole (k prostudování) Termíny odevzdání praktických maturitních prací u uměleckých oborů:Malba a ilustrace: středa 13.5. do 14.00 hodinDesign oděvů a módních doplňků: pondělí 18.5. do 14.00 hodinDesign interiéru a bytových doplňků: pondělí 18.5. do 14.00 hodinReklamní tvorba: pondělí 18.5. do 11.50 hodinDesign a vizuální komunikace: od 12.5. do 18.5. vždy od 9.00 do 13.00 hodinV Jihlavě dne 7. května 2020Mgr. František Číhal, v. r.ředitel SUPŠ Jihlava - Helenín

Celý článek