Aktuality

Vloženo 30. 6. 2020

Hodnocení v druhém pololetí 2019/20

Informace k hodnocení 2. pololetí šk. roku 2019-2020.

Celý článek
Vloženo 29. 6. 2020

Seznam žáků ubytovaných na domově mládeže ve šk. roce 2020/2021

Seznam žáků ubytovaných na Domově mládeže při SUPŠ Jihlava-Helenín, Hálkova 42 

Celý článek
Vloženo 29. 6. 2020

Provoz sekretariátu v době červenec - srpen 2020

Úřední dny: každou středu kromě 19. 8. 2020 od 8:00 do 13:00 hod.Tel.: 567 584 121e-mail: skola@helenin.cz

Celý článek
Vloženo 26. 6. 2020

Předávání ročníkových vysvědčení - šk. rok 2019/2020

Ročníková vysvědčení za školní rok 2019/2020 se budou předávat v úterý 30. 6. 2020 v kmenových učebnách jednotlivých tříd dle následujícího rozpisu:1. ročníky - v 8:00 hod.2. ročníky - v 8:30 hod.3. ročníky - v 9:00 hod.

Celý článek
Vloženo 18. 6. 2020

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek jarní termín

Celý článek
Vloženo 16. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení - Arts management

Výsledky přijímacích zkoušek na obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP: Arts management zde. 

Celý článek
Vloženo 8. 6. 2020

Přijímací řízení 2020 (změny covid 19)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020(změny covid 19)

Celý článek
Vloženo 1. 6. 2020

Metodika MŠMT k provozu školy od 8. 6. 2020

 Pokyny MŠMT k provozu škol od 8. 6. 2020.

Celý článek
Vloženo 26. 5. 2020

Kritéria přijímacího řízaní na DM pro školní rok 2020/2021

Celý článek
Vloženo 18. 5. 2020

Termíny maturitních zkoušek pro jarní zkušební období šk. roku 2019/2020

Celý článek
Vloženo 14. 5. 2020

Přihlášky k ubytování na domově mládeže pro žáky budoucích 1. ročníků - Arts management

Přihlášky k ubytování na Domově mládeže při SUPŠ Jihlava-Helenín, Hálkova 42 odevzdávají žáci prvních ročníků neuměleckého oboru - Arst management  do 22. 6. 2020. Rozhodnutí o ubytování bude vydáno do 26. 6. 2020.

Celý článek
Vloženo 11. 5. 2020

Organizace přípravy na maturitní zkoušky – 4. ročník

 Organizace přípravy na maturitní zkoušky – 4. ročník od 11. května 2020Na základě „Vládního návrhu na uvolňování mimořádných opatření ve školách“ bude od 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, a to za účelem přípravy na maturitní zkoušky. Docházka těchto žáků není povinná.Výuka bude probíhat dle rozvrhů hodin zveřejněných v systému Bakalář a na webu školy. Obědy v současné době škola nezajišťuje.Domov mládeže bude fungovat ve zvláštním režimu po předchozí domluvě s vedoucí vychovatelkou pí Fišerovou - fiserova@helenin.cz Vstup do školy bude umožněn pouze žákům. Každý žák musí při prvním vstupu do budovy předložit podepsané Čestné prohlášení, (viz příloha 1) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.V případě, že žák patří do rizikové skupiny (do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený v čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti), žádáme o zvážení těchto rizik a případném rozhodnutí o neúčasti na vzdělávacích aktivitách. V příloze č. 2 jsou uvedeny pokyny k ochraně zdraví při pobytu ve škole.Příloha č. 1: Čestné prohlášení (před vstupem do školy nutno seznámit a při vstupu odevzdat podepsané) Příloha č. 2: Pokyny k ochraně zdraví při pobytu ve škole (k prostudování) Termíny odevzdání praktických maturitních prací u uměleckých oborů:Malba a ilustrace: středa 13.5. do 14.00 hodinDesign oděvů a módních doplňků: pondělí 18.5. do 14.00 hodinDesign interiéru a bytových doplňků: pondělí 18.5. do 14.00 hodinReklamní tvorba: pondělí 18.5. do 11.50 hodinDesign a vizuální komunikace: od 12.5. do 18.5. vždy od 9.00 do 13.00 hodinV Jihlavě dne 7. května 2020Mgr. František Číhal, v. r.ředitel SUPŠ Jihlava - Helenín

Celý článek
Vloženo 7. 5. 2020

Informace k uzavírání klasifikace u žáků 4. ročníků

Informace k uzavírání klasifikace u žáků 4. ročníků ve školním roce 2019/2020 - viz. příloha

Celý článek
Vloženo 28. 4. 2020

Nové informace MŠMT - 28. 4. 2020

Celý článek
Vloženo 16. 4. 2020

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo  Návrh na uvolnění škol a školských zařízení (viz příloha).  Veškeré informace o dalším postupu budou na webových stránkách včas zveřejněny.

Celý článek
Vloženo 3. 4. 2020

Aktuální informace k maturitním zkouškám

 MŠMT vyhlásí časové schéma MZ v den, kdy bude oznámeno otevření středních škol.

Celý článek
Vloženo 3. 4. 2020

Aktuální informace ke konání příjimacích zkoušek

 MŠMT vyhlásí termíny konání JPZ v den, kdy bude oznámeno otevření středních škol

Celý článek
Vloženo 31. 3. 2020

Nové informace k odevzdání praktických maturitních prací

Tento pokyn vychází ze stávajících informací a může být vývojem situace změněn. Termín odevzdání praktické maturitní práce: -  praktická maturitní práce se bude odevzdávat až po nástupu do školy -  termín odevzdání praktické maturitní práce určí vedoucí práce -  nejzazší termín odevzdání práce bude do dvou týdnů po nástupu do školy V kompetenci vedoucího praktické maturitní práce bude rozhodnout, kdy žák práci odevzdá. Vedoucí práce posoudí, zda žák měl možnost na práci během uzavření školy pracovat bez omezení. Informaci o tom, kdy má žák práci odevzdat, předá vedoucí práce žákovi před nástupem do školy. Příklad situace: Termín nástupu do školy bude určen na 20.4.2020. Předpokládáme, že vláda tento termín vyhlásí týden předem. Vedoucí práce po zveřejnění data nástupu do školy informuje neprodleně žáka o termínu odevzdání práce. Práce budou odevzdány v termínu od 20.4. do 4.5.2020. Je na individuálním posouzení vedoucího práce, jaký termín pro každého žáka zvolí.  

Celý článek
Vloženo 25. 3. 2020

Informace o platbách za ubytování na DM v době uzavření školy

  Ode dne uzavření školy a DM dne 11. 3. 2020 se za ubytování na DM neplatí.  Platba za měsíc březen 2020 byla adekvátně ponížena a stávájící přeplatky budou odečteny z platby za ubytování za měsíc, kdy žáci opět nastoupí na DM.

Celý článek
Vloženo 24. 3. 2020

Tisková zpráva MŠMT

 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni.

Celý článek
Vloženo 16. 3. 2020

Informace pro ubytované žáky - vyzvedávání osobních věcí

V případě, že si budete potřebovat vyzvednout věci na DM, bude to možné ve dnech úterý a čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin. Doporučujeme Vaši návštěvu oznámit e-mailem na adresu fiserova@helenin.cz. Škola bude zavřená, takže je nutné při příjezdu zazvonit na sekretariát.

Celý článek
Vloženo 16. 3. 2020

Aktuální informace k uzavření školy (16. 3. 2020)

Na základě mimořádného opatření vydaného 10. 3. 2020 Ministerstvem zdravotnictví se s účinností ode dne 11. 3. 2020 až do odvolání zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání – podle zákona č. 561/2004 Sb. Náhradní výuka bude zabezpečena jiným způsobem. Žádáme vás, abyste tento způsob využívali a dbali pokynů svých vyučujících. Výukové materiály a informace budou dostupné na: https://helenin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/reditel_helenin_cz/Ei_rp5BNA2RPpZFESflvwo8BC8Ihr2ucHSLVk7GEjCJyzg?e=8cDRlb. Jejich obsah bude průběžně 1 x týdně v pondělí aktualizován vyučujícími. Budete-li mít problém s připojením na tuto adresu, kontaktujte, prosím, pana Líbala: libal@helenin.cz. Škola bude otevřena v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin. Budete-li z nějakého důvodu (např. potvrzení na VŠ) potřebovat školu navštívit, informujte se před návštěvou, zda je to možné. (tel.: 567 584 121 nebo adresa matulova@helenin.cz) . V případě nejasností, problémů či dotazů pište na adresu: reditel@helenin.cz .

Celý článek
Vloženo 3. 3. 2020

Informace MŠMT pro školy ke koronaviru

Informace MŠMT pro školy ke koronaviru  zde 

Celý článek
Vloženo 20. 2. 2020

Knihellna

Celý článek
Vloženo 18. 2. 2020

Okresní kolo celostátní soutěže Finanční gramotnost

Žáci ARTS Managementu vyhráli okresní kolo soutěže Finanční gramotnost.

Celý článek
Vloženo 5. 2. 2020

Výsledky talentových zkoušek pro školní rok 2020/2021

Výsledky talentových zkoušek naleznete v záložce: uchazeči, přijímací řízení, umělecké obory - výsledky za jednotlivé obory a pořadí uchazečů za jednotlivé obory

Celý článek
Vloženo 1. 2. 2020

DESIGN INTERIÉRU A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ představuje šetrný design na autobusovém nádraží v Jihlavě

Studenti oboru design interiéru představují příklady šetrného designu v prostorách občerstvení LAPEK, a.s. na autobusovém nádraží v Jihlavě. Na posterech jsou zastoupeny výrobky zhotovené z obnovitelných materiálů a textilií, výrobky s možností snadné recyklace a návrhy artefaktů z opětovně použitých vyřazených dílů. Objekt s názvem "Plíce" (na obrázku) z cyklu BIO mechanismy vznikl z vyřazených ocelových fitinek. Na místech plicních sklípků jsou žárovky. Množství neobnovitelné elektrické energie pro osvětlení, která poškozuje "plíce planety", lze snížit "přiškrcením" červeného kohoutku.

Celý článek
Vloženo 28. 1. 2020

Ve spolupráci s Občanským sdružením PAMĚŤ vystavují ve vstupní hale Magistrátu města Jihlavy studenti oborů Reklamní tvorba a Design a vizuální komunikace. Představují zde putovní výstavu s názvem Železná opona v nás. Výstava bude ke shlédnutí do 28.1.

 Ve spolupráci s Občanským sdružením PAMĚŤ vystavují ve vstupní hale Magistrátu města Jihlavy studenti oborů Reklamní tvorba a Design a vizuální komunikace. Představují zde putovní výstavu s názvem Železná opona v nás. Výstava bude ke shlédnutí do 28.1.

Celý článek
Vloženo 20. 1. 2020

Bodové výsledky talentových zkoušek

Bodové výsledky talentových zkoušek  

Celý článek
Vloženo 15. 1. 2020

Den otevřených dveří

 Ve středu 15. ledna 2020 od 8.00 do 18.00 zveme uchazeče o studium oboru Arts management na Den otevřených dveří.Zájemci si mohou vyzkoušet přijímací zkoušky ,,nanečisto", registrace na e-mailu hautova@helenin.cz

Celý článek
Vloženo 15. 1. 2020

výstava - obor Design a vizuální komunikace

Celý článek
Vloženo 15. 1. 2020

KNIHELLNA - "Voda všude"

Setkání v rámci projektu KNIHELLNA. Sraz ve školní knihovně 15.1. v 15:30, tentokrát diskuze o knihách na téma "Voda všude". 

Celý článek
Vloženo 13. 1. 2020

Výstava v ZOO Jihlava

 Dobrý den,srdečně Vás zveme na výstavu fotografií do jihlavské ZOO - od pondělí 13. ledna 2020

Celý článek
Vloženo 6. 1. 2020

Stávka 6. 11. 2019

 Ve středu 6. 11. 2019 se část pedagogických pracovníků připojuje ke stávce. Provoz školy, školní jídelny a domova mládeže je zajištěn, výuka bude probíhat formou upraveného rozvrhu.

Celý článek