ATHELLiér je tištěný studentský časopis, který vychází každý měsíc školního roku od května 2012. Tíha redakce a tisku leží na studentech Arts managementu a Malba a ilustrace . Časopis je distribuován (v překladu: roznášen studenty) do kaváren a galerií v Jihlavě (OGV, Etage, Čajovna, Muzejka,…), kde je volně k rozebrání.

Filosofie časopisu, a tedy i jeho formát a typografie, vychází z rozvahy nad cílovou skupinou, kterou nejsou jen studenti, ale všichni obyvatelé Jihlavy, pro něž možná není výtvarné umění to hlavní, ale občas by se něco dozvěděli rádi; navštívili výstavu, poznali nového umělce, nebo se prostě jen podívali na své okolí očima mladého člověka, pro něhož je vizuální stránka věcí nositelem obsahů, sdělení.

Proto je časopis na jednoduchém formátu A3, přičemž z jedné strany může fungovat jako plakát – jako obraz. A z druhé strany nese textová sdělení – čtyři až pět článků (recenze výstav, rozhovory s umělci, kritické glosy k umění ve veřejném prostoru Jihlavy, ale i vlastní volná literární tvorba psavých studentů). Časopis tak je, doufáme, k učtení i pro toho, kdo jej nalezne náhodně při posezení v kavárně nebo při návštěvě výstavy.

Studenti si témata nacházejí a zpracovávají sami (redakční a typografickou radou přispívají učitelé Petr Kovář , Jana Hávová a Zdeňka Kozlíková). Také obrazový doprovod je v jejich režii. Časopis je tak monitorováním nejen uměleckého života v Jihlavě a okolí očima studentů, ale také prezentací jejich vlastních malířských a literárních děl.

Galerie