Plenér

 

 Plenér je týdenní pobyt mimo ateliéry školy, zaměřený na prohloubení a upevnění výuky výtvarné přípravy, určený pro žáky 1. a 2. ročníků uměleckých oborů. V doprovodu odborných pedagogů se žáci zdokonalují v kresbě, malbě, pracují s perspektivou v exteriéru a díky tomu mohou lépe pochopit a naučit se výtvarně zachytit architekturu, krajinu i detaily přírodnin.