Organizace školního roku

 

 Školní rok 2017 – 2018 bude zahájen vpondělí 4. září 2017, pravidelné vyučování podle rozvrhu hodin začne

v úterý 5. září 2017. Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

II. pololetí začne ve čtvrtek 1. února 2018, skončí v pátek 29. června 2018.


Časový přehled prázdnin

Podzimní
 čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
Vánoční
 sobota 23. prosince 2017 až úterý 2. ledna 2018
Pololetní
 pátek 2. února 2018
Jarní
 pondělí 26. února až neděle 4. března 2018
Velikonoční
 čtvrtek 29. a pátek 30. březen 2018
Hlavní
 pondělí 2. července až pátek 31. srpna 2018
Data vysvědčení
 I. pololetí 31. ledna 2018, II. pololetí 29. června 2018


Časový harmonogram pedagogických porad

Zahajovací

 29. srpna 2017 v 8.00 hod.

I. čtvrtletí

 15. listopadu 2017 v 15.30 hod.

II. čtvrtletí

 24. ledna 2018 v 15.30 hod.

III. čtvrtletí

 11. dubna 2018 ve 15.30 hod.

IV. čtvrtletí

 26. června 2018 ve 13.00 hod.


Porady třídních učitelů :  29. srpna 2017  ve 12:00 hod.

Porady předmětových komisí:  do 1. září 2017

Porada vedení školy:  každou středu v 8:30 hod.

Schůzka s odbory: prosinec 2017


Maturitní zkoušky :

podzimní termín 2017 praktická  13. září 2017 – 8:00 hod., ústní  15. září 2017 – 8:00 hod.

jarní termín 2018 - podání přihlášek  1. prosince 2017

didaktické testy a písemná práce  2. 5. – 15. 5. 2018

profilová část maturitních zkoušek  od 16. 5. 2018

(bude upřesněno dle pokynů CERMATU)


Schůzky s rodiči :  individuálně sjednávat na pátek

pro celou školu  24. 11.  2017  13:00 – 16:00  hod., 13. 4.  2018  13:00 – 16:00  hod. 

Přijímací zkoušky: podání přihlášek pro umělecké obory do 30. 11. 2017, podání přihlášek pro management do 1. 3. 2018

talentové zkoušky pro umělecké obory  4. a 5. ledna 2018

pro ekonomické obory  12. – 28. 4. 2018 (bude upřesněno) 

Dny otevřených dveří:  6. a 7. 10. 2017, 10. 11. 2017, 12. 1. 2018

Praxe žáků 2. a 3. ročníků: 15. května až 26. května 2018

Tělovýchovné kurzy - sportovně turistický a lyžařský (termín bude upřesněn)