Výroční zpráva dle zák. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, Hálkova 42, p. o.
v oblasti poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
za rok 2017