Organizace školního roku 2018/2019

Úvodní obrázek

Školní rok 2018 – 2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018, pravidelné vyučování podle rozvrhu hodin začne v úterý 4. září 2018.

Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

II. pololetí začne v pátek 1. února 2019

II. pololetí skončí v pátek 28. června 2019


Časový přehled prázdnin

Podzimní :  pondělí 29. října 2018 a úterý 30. října 2018

Vánoční :  od soboty 22. 12. 2018 do středy 2. 1. 2019

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Pololetní :  pátek 1. února 2019

Jarní :  pondělí 4. března 2019  až neděle 10. března 2019

Velikonoční :  čtvrtek 18. dubna až pátek 19. dubna 2019

Hlavní :  od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019

Data vysvědčení

za 1. pololetí 31. ledna 2019

za 2. pololetí 28. června 2019


Časový harmonogram pedagogických porad

Zahajovací porada 28. srpna 2018 v 9:00 hod.

I. čtvrtletí 14. listopadu 2018 v 15:30 hod.

II. čtvrtletí  23. ledna 2019 v 15:30 hod.

III. čtvrtletí  17. dubna 2019 ve 13:00 hod.

IV. čtvrtletí  24. června 2019  ve 13:00 hod.

 

Maturitní zkoušky

podzimní termín 2018

praktická  27. 8. – 31. 8., 6. – 7. 9., 10. –  12. 9. 2018 

ústní  14. září 2018 – 8:00 hod.


jarní termín 2019

podání přihlášek  1. prosince 2018

didaktické testy a písemná práce  2. 5. – 15. 5. 2019

profilová část maturitních zkoušek  od 20. 5. 2019

(bude upřesněno dle pokynů CERMATU)


Schůzky s rodiči: individuálně sjednávat na pátek

pro celou školu  16. 11.  2018  13:00 – 16:00  hod. 

12. 4.  2019  13:00 – 16:00  hod.

   

Přijímací zkoušky:

podání přihlášek umělecké obory  30. 11. 2018

podání přihlášek pro neumělecké obory do 1. 3. 2019

talentové zkoušky pro umělecké obory  7. a 8. ledna 2019

 

Praxe žáků 2. a 3. ročníků: 20. května až 1. června  2019 

Den otevřených dveří: 5., 6. října 2018, 9. listopadu 2018, 18. ledna 2019

Talentovky nanečisto: 17. 11. 2018


Tělovýchovné kurzy: sportovně turistický  termín bude upřesně,

lyžařský výcv. kurz  termín bude upřesněn


Porada vedení školy: každou středu v 9:00 hod.