Letní příměstský tábor HELE ART WEEK

Vloženo 8. 7. 2019
Úvodní obrázek

 Pořádáme letní tábor zaměřený na výtvarné aktivity. Veškeré informace na

http://www.helenin.cz/skola/aktivity/hele-art-week-letni-primestsky-tabor


Další aktuality

Vloženo 30. 11. 2019

výstava - Design a vizuální komunikace

Celý článek
Vloženo 30. 11. 2019

realizace studentských návrhu upomínkových předmětů a hraček pro vznikající muzeum Ostrov krojů - obor Design a vizuální komunikace.

Celý článek
Vloženo 30. 11. 2019

Koncerty tak trochu jinak - Pěvkyně Bohem seslaná

 V pořadí třetí akcí projektu Koncerty tak trochu jinak byl komponovaný pořad věnovaný Emě Destinnové pod názvem Pěvkyně Bohem seslaná, kdy se divákům představila jihlavská rodačka Kateřina Hebelková. Společně s Martinem Šrejmou a za klavírního doprovodu Jarmily Šrankové zazpívala skladby A. Mahler, L. Janáčka, A. Dvořáka, G. A. Rossiniho, B. Smetany, A. Boita a G. Verdiho. O umělecké dráze světoznámé umělkyně a velké vlastenky Emy Destinnové a jejích vystoupeních na koncertech v Jihlavě ve 20. letech 20. století a o koncertování jejího pěveckého kolegy Lea Slezaka pro převážně jihlavské Němce promluil Zdeněk Geist. Téměř 140 návštěvníků gotické síně jihlavské radnice tak bylo svědky nevšedního zážitku, který se bezesporu řadí k tomu nejlepšímu z jihlavské kulturní scény letošního podzimu.

Celý článek
Vloženo 16. 10. 2019

Výtvarná soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a ZUŠ

 Ve středu 16. října 2019 proběhl 11. ročník výtvarné soutěže pro žáky ZŠ a ZUŠ, kterého se zúčastnilo 153 žáků z celé Vysočiny. Pro letošní rok byla vyhlášena dvě témata - Hostina a Cesta kolem světa. Porota vybrala 13 prací, které byly oceněny. 1. místo    ZŠ Náměšť nad Oslavou2. místo    ZŠ  Bystřice nad Pernštejnem3. místo    ZUŠ Chotěboř4. místo    ZŠ Polnička5. místo    ZŠ Demlova Jihlava6. místo    ZŠ Žďár nad Sázavou7. místo    ZŠ Komenského Pelhřimov8. místo    ZŠ Křížová Jihlava9. místo    ZUŠ Chotěboř10. místo   ZŠ Želivcena za originální pojetí    ZŠ Náměšť nad Oslavoucena poroty    ZŠ Bystřice nad Pernštejnemcena ředitele školy    ZŠ Komenského Pelhřimov

Celý článek
Vloženo 11. 10. 2019

Přednáška Lenky Vackové

 V pátek 11. 10. 2019 proběhla na naší škole přednáška známé designérky Lenky Vackové, nositelky ocenění  Fashion Designer roku 2017. Celou její dosavadní tvorbou prostupuje téma udržitelnosti v módním a textilním průmyslu. V úvodu designérka naše studenty seznámila se svými staršími projekty. Na to navázala částí věnovanou textilnímu odpadu a jeho následnému zpracování. Představila několik konceptů, které se zaměřují na přetváření nejrůznějších surovin a odpadů na ekologické textilie nebo náhražku kůže.Poté vysvětlila svoji nynější aktivitu, která spočívá v shromažďování a následném přeprodeji nevyužitých textilních materiálů a galanterie v obchodě Textile Mountain v Praze.  Na závěr ještě uvedla několik dalších českých designérek, jejichž tvorba jde cestou recyklace, upcyklace, popř. slow fashion.

Celý článek
Vloženo 10. 10. 2019

Poslední veřeče Leonarda da Vinci

  V květnu 2019 si celý svět připomněl 500. výročí úmrtí Leonarda da Vinci, jedné z nejvýznamnějších osobností světového umění a vědy. K jeho zásadním dílům patří bezpochyby Poslední večeře, kterou namaloval na stěnu refektáře kláštera Santa Maria delle Grazie v Miláně. Právě do tohoto díla autor zahrnul všechny své dosavadní umělecké i vědecké poznatky a právě toto dílo ho proslavilo po celé Evropě a později i ve světě. Bylo tak žádané, že již za autorova života vznikly desítky jeho kopií. Do současnosti počet rozličných verzí Poslední večeře vzrostl na několik tisíc, čímž se stala bezkonkurenčně nejkopírovanějším uměleckým dílem v dějinách. Spolu s Monou Lisou je i nejznámějším obrazem na světě. Téměř celý život obraz fascinoval i žilinského rodáka akad. mal. Stana Lajdu, který na základě svého dlouholetého zájmu o osobnost a dílo Leonarda da Vinci vytvořil rekonstrukci tohoto světoznámého obrazu. Více než deset let věnoval práci na tomto díle, milimetr po milimetru přehodnocoval každý dochovaný fragment originálu, dochovaného pouze ze 40%, shromáždil kolem 3 tisíc různých kopií a verzí tohoto obrazu. Za směrodatné pokládá především kopie Leonardových žáků a následovníků, které vznikly krátce po dokončení originálu. Hledá v nich shody detailů, propojení barevných tónů s technikou šerosvitu a výrazným 3D efektem a vše následně porovnává se zbytky Leonardovy malby. Stano Lajda má jako vystudovaný restaurátor bohaté zkušenosti s technikou tvorby i kopiemi starých mistrů, přesto doplnit téměř 60% navždy ztracené podoby obrazu bylo ve více ohledech náročné. Zodpovědný, ba až vědecký přístup nakonec přinesl svůj výsledek. Vyžadoval si dlouhodobé zkoumání Leonardových studií k dílu i další jeho tvorby a děl umělců, kteří měli vliv na Leonardovu tvorbu nebo naopak, které ovlivnil on sám. I když už bohužel nikdy nebude možné vidět Leonardův obraz v jeho původní podobě, umělec ze Žiliny dokázal, že se k ní dá alespoň významnou měrou přiblížit a vytvořit představu o její velmi narušené kráse. Lajda současně s Poslední večeří zrekonstruoval i na ni bezprostředně navazující pětici lunet, s ověnčenou heraldikou zadavatele díla, milánského védody Ludovica Sforzi, stejně jako původní výzdobu refektáře. Rozměry originálu (4,6 m x 8,8 m) musel Lajda z praktických důvodů zmenšit dva a půl krát, čímž mnoho detailů získalo miniaturní ráz. Ze stejných důvodů se rozhodl malbu realizovat na plátno. Současně s prací na rekonstrukci Stano Lajda napsal knihu, rozebírající život Leonarda s důrazem na vznik Poslední večeře, její strastiplný osud a podrobný ikonografický rozbor. Autor v ní prezentuje své novátorské, překvapivé teorie, které vznikaly a dozrávaly spolu se shromažďováním všech materiálů několik let. Populárně-vědecká kniha je určena široké veřejnosti a je prvním titulem věnovaným osobnosti mistra z Vinci od slovenského autora.Během měsíce října 2019 máte jedinečnou možnost shlédnout toto výjimečné dílo v kostele Povýšení svatého Kříže v Jihlavě. Jste srdečně zváni.

Celý článek
Vloženo 5. 10. 2019

Muzeum na dlažbě

 Studenti Arts managementu připravují další ročník akce Muzeum na dlažbě. Srdečně zveme!

Celý článek
Vloženo 5. 10. 2019

Muzeum na dlažbě - Příběh z věku páry o pomnících, zapomnících a tramvajové trati

Muzeum na dlažbě - Příběh z věku páry o pomnících, zapomnících a tramvajové trati, začítek akce je 5. října v 15:30 hodin

Celý článek
Vloženo 5. 10. 2019

Dny otevřených ateliérů na Vysočině

V letošním roce se opět zúčastníme akce Dny otevřených ateliérů na Vysočině a srdečně zveme do našich dílen a ateliérů ve škole jak zájemce o studium, tak širokou veřejnost - v pátek 4. 10. a v sobotu od 5. 10. 2019 vždy od 8.00 do 16.00.

Celý článek
Vloženo 1. 10. 2019

Výtvarná soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a ZUŠ

 Srdečně zveme k účasti na tradiční výtvarné soutěži pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a ZUŠ, která se koná 16. října 2019. Registrace je do 11. října 2019 na svobodova@helenin.cz, s sebou si prosím vezměte libovolné výtvarné pomůcky a občerstvení.

Celý článek
Vloženo 30. 9. 2019

výstava - Design a vizuální komunikace

 Studenti ateliéru Design a vizuální komunikace se inspirují dílem Leonarda da Vinci.

Celý článek
Vloženo 28. 9. 2019

Muzeum na dlažbě - Příběh barokní - O velké lásce, skleněné kuliččce a ďábelském Österlingovi

 Muzeum na dlažbě - Příběh barokní - O velké lásce, skleněné kuliččce a ďábelském Österlingovi, začátek akce je 28. září v 15:30 hodin

Celý článek