Erasmus+ We learn from history

Financováno z fondů Evropské unie

The project involves the cooperation of schools from the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Romania. As part of the national workshops, a collection of costumes, inspired by a selected historical period, complemented by hairstyles and make-up, was created. The students presented their work in English language, the outputs are the realization of individual models and also the joint exhibition, which took place at the ZUŠ Jihlava.

Projekt představuje spolupráci škol z České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska. V rámci vzájemných národních pracovních setkání vznikly kolekce kostýmů, inspirovaných vždy jedním vybraným historickým obdobím - antikou, renesancí, barokem a secesí, doplněná účesy a líčením. Studenti prezentovali svoji práci v anglickém jazyce, výstupem jsou realizace jednotlivých modelů, zachycené na fotografiích, dále společná výstava, kalendář a katalog fotografií.

Název projektu: WE LEARN FROM HISTORY

Doba trvání: 1. 9. 2015 až 31. 8. 2017

Financování: EU